Patrol zarządza systemami PeopleSoft

BMC Software wprowadziła do swej oferty nowe wersje rozwiązań przeznaczonych do zarządzania systemami PeopleSoft. Patrol i CONTROL-M PeopleSoft zapewniają użytkownikom lepszą automatyzację, wyższą jakość świadczonych usług oraz dyspozycyjność systemów.

Patrol for PeopleSoft V1.8.00 zapewnia monitorowanie i zarządzanie systemami PeopleSoft, udostępniając scentralizowany obraz aplikacji, baz danych oraz systemów operacyjnych. Umożliwia zarządzanie aplikacjami PeopleSoft, takimi jak HR, CRM i Financials.

Rozwiązanie umożliwia również:

* Scentralizowane zarządzanie użytkownikami, transakcjami i procesami PeopleSoft.

* Monitorowanie komend SQL na platformach Oracle i DB2/UDB.

* Monitorowanie zadań PeopleSoft na platformach Oracle i DB2/UDB.

* Automatyczne wykrywanie i monitorowanie dyspozycyjności wszystkich zainstalowanych aplikacji PeopleSoft.

Zobacz również:

  • Usługa Threads będzie wkrótce dostępna w wersji webowej

* Prezentowanie informacji o dyspozycyjności serwerów aplikacji, baz danych i serwerów internetowych (Health Report Center).

* Prowadzenie statystyki czasu obsługi użytkowników i powiadamianie o przekroczeniu zadanych parametrów.

* Obsługę PeopleSoft 8.8 i PeopleTools 8.42.

* Obsługę platform Oracle 9i i AIX 5.1.

Z kolei rozwiązanie do automatyzacji przetwarzania wsadowego CONTROL-M zwiększa możliwości automatyzacji pracy w złożonych środowiskach PeopleSoft. Rozwiązanie komunikuje się z aplikacjami PeopleSoft za pośrednictwem specjalizowanych modułów sterujących (plug-ins). Moduły te zapewniają dwukierunkową komunikację pomiędzy CONTROL-M i aplikacjami PeopleSoft, umożliwiając przesyłanie i monitorowanie poleceń.

CONTROL-M zapewnia automatyzację przetwarzania w rozbudowanych środowiskach obejmujących wiele różnych platform i aplikacji, zapewniając pełną kontrolę nad zależnościami zadań, przekazywaniem parametrów, zaawansowanymi kalendarzami oraz uruchamianiem zadań w oparciu o stan procesów.

CONTROL-M zapewnia możliwość administrowania i zarządzania za pośrednictwem CONTROL-M/Enterprise Manager. Graficzna konsola zapewnia scentralizowany nadzór i sterowanie wszystkimi elementami obsługującymi całość procesu biznesowego, od systemów operacyjnych i aplikacji po zintegrowane zadania PeopleSoft.

Więcej informacji:http://www.bmc.com .Dystrybutorem BMC Software w Polsce jest CompFort Meridian Polska.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200