Patrol BMC z nowym agentem

Firma BMC Software udostępniła uaktualnienie oprogramowania zarządzania systemowego Patrol, które pozwala na szybszą instalację i skromniejszą "konsumpcję" zasobów.

Firma BMC Software udostępniła uaktualnienie oprogramowania zarządzania systemowego Patrol, które pozwala na szybszą instalację i skromniejszą "konsumpcję" zasobów.

Najnowsze wydanie flagowego oprogramowania zarządzającego firmy BMC - Patrol 7 - wyposażono w nowy moduł agenta upraszczający instalację oraz zapewniający wybór opcji ochrony. Agent może być zainstalowany z interfejsu przeglądarki zawierającego menu, które użytkownik może użyć do konfigurowania oprogramowania. Firma wzbogaciła też produkt o opcję czterech poziomów ochrony - do wyboru użytkownika.

W pierwszym etapie rozwoju tego oprogramowania (czerwiec 2001) użytkownicy uzyskali możliwość zredukowania liczby konsol niezbędnych do zbierania i korelowania informacji z różnych źródeł. Firma oświadczyła wtedy, że pracuje nad taką konsolidacją narzędzi użytkownika, aby można było używać Patrol do ściągania informacji z różnych źródeł znajdujących się w systemach, aplikacjach i sieciach.

Patrol pracuje z i rozproszonymi agentami. BMC produkuje także Knowledges Module, które są tworzone w celu zapewnienia możliwości ściągania danych z serwerów, aplikacji i sieci dostawców niezależnych. BMC zapowiada m.in. możliwość pracy z bazami danych DB2.

Uaktualnienie jest dostępne bezpłatnie jako upgrade do wersji 7. Patrol 7 dla środowiska Windows i Unix kosztuje od 815 USD za serwer dla grupy roboczej.


TOP 200