Patentowy kompromis

W Brukseli odbyło się głosowanie nad dyrektywą dopuszczającą patentowanie oprogramowania w Europie. Parlament Europejski nie poddał się naciskom ze strony lobby dużych producentów, ale kompromis raczej nie zadowoli w pełni środowisk domagających się całkowitego zakazu patentowania oprogramowania.

Poprawki do dyrektywy wprowadzają znaczne ograniczenia w zakresie patentowania oprogramowania. Obecnie przyjęta treść dokumentu zakłada, że nie będzie można patentować samych algorytmów. Wyłączeniu podlegają także związane z informatyką szeroko pojęte metody i procedury biznesowe. W Europie nie będzie więc można opatentować rozwiązania „one-click shopping” , co udało się zrobić firmie Amazon.com w Stanach Zjednoczonych.

Proces legislacyjny związany z nowelizacją prawa patentowego jeszcze się nie zakończył. Dzisiaj miało miejsce pierwsze głosowanie. Później dyrektywa trafi pod obrady parlamentów wszystkich krajów członkowskich UE. Arlene McCarthy, członkini komisji prawnej rynku wewnętrznego UE, stwierdziła, że Komisja Europejska oraz parlamenty krajów piętnastki opowiedzą się za odrzuceniem projektu w obecnym brzmieniu.

Zobacz również:

  • Facebook bez treści informacyjnych w Kanadzie
  • Threads będzie mógł wysyłać do tej aplikacji wiadomości w trybie DM
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200