Passus przechodzi na główny rynek GPW

Zarząd spółki Passus (producent i integrator rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz wydajności sieci i aplikacji), podjął decyzję o przeniesieniu swoich notowań z NewConnect na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych (GPW).

Foto: Anna Nekrashevich/Pexels

Spółka jest w trakcie finalizowania umów z doradcami, którzy będą ją wspierać w procesie zmiany rynku notowań akcji i ewentualnym przeprowadzeniu oferty publicznej nowych akcji. Przede wszystkim w zakresie sporządzenia prospektu oraz przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Zmianie rynku notowań może towarzyszyć emisja akcji. Pozyskane środki spółka planuje przeznaczyć na rozwój produktów własnych oraz rozbudowę sieci sprzedaży na rynkach zagranicznych.

Zobacz również:

  • Takiej dominacji smartfonów Apple jeszcze nie było
  • Nvidia jest już warta tyle, co cała chińska giełda

Decyzja o zmianie rynku notowań na rynek główny GPW jest konsekwencją dynamicznego rozwoju spółki czego efektem są osiągane wyniki oraz kapitalizacja. Chcemy mocniej otworzyć się na inwestorów i zwiększyć rozpoznawalność spółki w otoczeniu biznesowym. Istotne dla nas jest też zwiększenie tempa inwestycji, dlatego rozważamy ofertę publiczną nowych akcji", komentuje Tadeusz Dudek, Prezes Zarządu Passus.

I dodaje, „Środki finansowe pozyskane z ewentualnej emisji akcji przeznaczymy na rozbudowę kanałów sprzedaży na zagranicznych rynkach oraz na rozwój produktów własnych, w szczególności Systemu Sycope. W ciągu najbliższych trzech lat planujemy przeznaczyć na inwestycje kwotę 30 mln zł, przy czym część tych nakładów kwoty zostanie sfinansowana ze środków własnych”.

System Sycope jest rozwiązaniem do monitorowania i analizy kluczowych aspektów wpływających na wydajność oraz ciągłość działania sieci i aplikacji, w tym także cyberzagrożeń.

Kapitalizacja spółki Passus na dzień 23 listopada 2021 r. to prawie 94 mln pln, a jej przychody wzrosły w trzecim kwartale tego roku (licząc rok do roku) o 67% i przekroczyły 10 mln pln. Wynik EBITDA wzrósł prawie 3-krotnie do 2,8 mln zł. Zaś zysk netto wyniósł 1,5 mln zł i był ponad 7-krotnie wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200