PasTel w TP SA

ComputerLand przystąpi do realizacji drugiego etapu wdrożenia systemu paszportyzacji sieci w Telekomunikacji Polskiej SA. Rozwiązanie zapewni operatorowi łatwiejsze zarządzanie infrastrukturą, efektywniejszą obsługę klientów i szybsze usuwanie awarii sieci.

ComputerLand przystąpi do realizacji drugiego etapu wdrożenia systemu paszportyzacji sieci w TP SA. Firmy podpisały już list intencyjny i wstępną umowę w tej sprawie. CL dostarczy operatorowi autorski system oparty na oprogramowaniu PasTel. Umożliwia on prowadzenie pełnej ewidencji elementów sieci teleinformatycznych oraz wspomaga planowanie inwestycji i bieżące zarządzanie infrastrukturą sieciową. Wartość licencji na oprogramowanie wynosi 14,5 mln zł.

Podpisana umowa przewiduje również wdrożenie rozwiązania we wszystkich regionach TP SA. Pilotażowe wdrożenia przeprowadzono już w ubiegłym roku. PasTel wraz z opracowanym przy współpracy spółki O&S Computer Soft scentralizowanym systemem utrzymania sieci abonenckiej Arctus-CL ma zapewnić TP SA obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury, efektywniejszą obsługę klientów i szybsze usuwanie awarii sieci.

Szczegółowe umowy dotyczące wdrożenia systemu i jego późniejszego utrzymania mają zostać zawarte do końca lipca br.