Partnerstwo dla biznesu

Oracle i Compaq chcą opanować rynek serwerów i baz danych pod Windows NT.

Oracle i Compaq chcą opanować rynek serwerów i baz danych pod Windows NT.

Rozwój rynku systemów Windows NT jest znacznie szybszy niż rozwój systemów unixowych. Po raz pierwszy w 1996 r. liczba sprzedanych licencji Windows NT Advanced Server - 720 tys., przekroczyła liczbę sprzedanych licencji wszystkich wersji Unixa - 606 tys. Wprawdzie skalowalność Unixa jest nadal większa niż Windows NT (np. Oracle7 działa na systemach unixowych ze 128 procesorami, ale tylko z 16 procesorami na Windows NT), ale Windows NT szybko opanowuje rynek serwerów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to dostateczny powód, aby zająć na tym rynku znaczącą pozycję. Zwłaszcza że inne firmy zmierzają w tym samym kierunku.

Compaq od dawna ma mocną pozycję na rynku serwerów: w 1996 r. sprzedał swój milionowy serwer; ma 31% udziału (licząc w sztukach) w rynku serwerów na świecie - pozostali uczestnicy mają mniejszy (IBM 13%, HP 12%, DEC i Dell po 4%). Oznacza to, że co trzeci serwer jest produkowany przez Compaqa. Roczny obrót firmy w 1996 r. wyniósł 18,1 mld USD, co plasuje ją na bardzo wysokiej pozycji wśród wszystkich firm informatycznych. Compaq zamierza w 2000 roku być 3 producentem informatycznym świata.

W Polsce pozycja Compaqa jest równie dobra. Obrót w 1996 r. wyniósł 50 mln USD (wzrost o 44% w stosunku do roku 1995), a liczba sprzedanych komputerów (serwery, PC i notebooki) wyniosła 22 tys. (60% wzrost).

Pozycja Oracle'a na światowym rynku serwerów baz danych jest znacząca. Firmie udało się opanować 46% rynku (licząc w kwotach sprzedaży); pozostali uczestnicy rynku mają znacząco mniejszy udział (Sybase 16%, Informix 14%, Microsoft 4%). Proporcje te dla systemów komputerowych z Windows NT są zapewne zupełnie inne - znaczącą pozycję zajmuje Microsoft z SQL Server 6.x z uwagi na ścisłe powiązanie tego rozwiązania z systemem Windows NT. Jednakże Oracle podkreśla, że jego produkt (licząc na jednego użytkownika) jest o 54% tańszy niż SQL Server Microsoftu.

W ramach porozumienia Compaq i Oracle będą oferować wspólne rozwiązania bazujące na bazie danych Oracle7.3 oraz Oracle8 i serwerach Compaqa o różnych "rozmiarach" i właściwościach funkcjonalnych - od serwera jednoprocesorowego ProSignia 200 dla małej firmy lub departamentu, po większe Proliant 800 i 2500, poprzez bardzo duże serwery dla całego przedsiębiorstwa Proliant 5000, 6000, 6500, aż po serwery do obsługi centrów danych Proliant 7000.

Compaq będzie oferował bazę danych Oracle7.3 i Oracle8 na CD Smart Start, zapewniającym szybką instalację serwera, jego konfigurację i instalację bazy danych. Oracle oferuje program Oracle System Sizer w specjalnej wersji dla serwerów Compaqa, pozwalający na precyzyjne określenie wymiaru serwera w zależności od parametrów aplikacji, liczby użytkowników i rozmiaru bazy.

Oracle i Compaq oferują także programy wspomagające niezawodną pracę systemów na dwóch lub więcej komputerach pracujących w konfiguracji fail-safe (szybkie przeniesienie aplikacji na serwer zapasowy) oraz obsługę gron do czterech komputerów z 4 procesorami każdy.

Firmy zawarły także umowę o globalnej pomocy technicznej dla wspólnych rozwiązań - klient nie będzie musiał się zastanawiać, kto jest odpowiedzialny za błędy systemu, producent sprzętu czy oprogramowania.


TOP 200