Państwo 2.0. Drony siłą napędową polskiej gospodarki

576 mld złotych to prognozowana wartość rynku związanego z dronami. Bezzałogowe statki powietrzne będą miały ogromny, pozytywny wpływ na polską gospodarkę - uważa Małgorzata Darowska, pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. bezzałogowych statków powietrznych.

Małgorzata Darowska, pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. bezzałogowych statków powietrznych oraz programu Centralno-europejski Demonstrator Dronów podczas wystąpienia na dziesiątej konferencji Computerworld „Państwo 2.0”.

Drony mają olbrzymie perspektywy zastosowań w biznesie, ale żeby odblokować ten potencjał niezbędne jest opracowanie odpowiedniej strategii i regulacji prawnych dla tego obszaru.

Podczas jubileuszowej X konferencji „Państwo 2.0” o perspektywach rozwoju rynku dronów w Polsce oraz działaniach podejmowanych przez Ministerstwo Infrastruktury mówiła Małgorzata Darowska, pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. bezzałogowych statków powietrznych oraz programu Centralno-europejski Demonstrator Dronów.

Program cyfryzacji przestrzeni powietrznej i wdrożenia usług wspierających operacje dronowe w Polsce jest już zaawansowany. Na początku 2019 roku Polska jako pierwsza w Europie wprowadziła regulacje ułatwiające wykorzystanie dronów w ruchu poza zasięgiem wzroku. A w marcu 2020 roku został uruchomiony pierwszy w Europie system koordynacji lotów dronów wokół lotnisk, który uzyskał certyfikat Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, instytucji odpowiedzialnej za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej. System zapewnia możliwość bezpiecznego poruszania się bezzałogowych statków powietrznych w polskiej przestrzeni.

Jest to krok w kierunku realizacji koncepcji U-Space.

U-space

U-Space to zestaw usług i procedur tworzących ekosystem, który przy wykorzystaniu technologii radarowej oraz oprogramowania pozwala na zautomatyzowane kontrolowanie i zarządzanie bezpiecznym ruchem bezzałogowych statków powietrznych (dronów). Do jego uruchomienia niezbędne jest opracowanie map precyzyjnie określających, gdzie ruch dronów jest dozwolony, gdzie zabroniony, a gdzie dozwolony pod określonymi warunkami. W skali kraju proces tworzenia takich map jest systematycznie kontynuowany i wkrótce obejmą one cały obszar Polski.

System U-space w niedalekiej przyszłości będzie wdrażany również na obszarze innych krajów należących do Unii Europejskiej. Kluczowymi elementami U-space są m.in. systemy Unmanned Traffic Management oraz Drone Traffic Management.

Kolejne projekty dotyczą utworzenia centralnej bazy informacji ułatwiającej rozwój komercyjnych usług wykorzystujących drony oraz systemy UTM oraz U-space. Są one przygotowywane we współpracy PAŻP, Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Ministerstwa Infrastruktury.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ma zapewnić użytkownikom komercyjnym odpowiedni dostęp do informacji o przestrzeni, jej strefach oraz możliwościach wykonywania lotów w danej lokalizacji. PAŻP tworzy obecnie bazę danych opartą na Krajowym Systemie Informacji Dronowej. Wszystkie dostępne informacje zostaną zdigitalizowane i skonsolidowane, a następnie udostępniane zainteresowanym firmom. Jest to system centralny, ale powstają też oparte na nim bazy regionalne. W lipcu 2020 roku ma zostać uruchomiony system stref geograficznych DTM, który będzie określał zasady lotów obowiązujące w na różnych obszarach kraju.

Państwo 2.0. Drony siłą napędową polskiej gospodarki

Plany cyfryzacji procesów związanych z zarządzaniem ruchem dronów i utworzenia centralnej i lokalnych baz informacyjnych. Projekt realizowany przez Ministerstwo Infrastruktury i PAŻP. Źródło: Ministerstwo Infrastruktury.

„A 1 lipca wejdzie w życie pakiet ustaw, które kompleksowo uregulują rynek dronowy” - zapowiedziała Małgorzata Darowska. Gdy udostępnione zostaną bazy informacyjne, będą mogły być świadczone usługi U-space, a firmy będą mogły opracowywać własne modele biznesowe związane z zastosowaniem dronów. „Do 2023 roku infrastruktura do kontroli ruchu dronów oraz bazy informacyjne obejmą cały obszar Polski” - mówiła przedstawicielka resortu.

Państwo 2.0. Drony siłą napędową polskiej gospodarki

Obecny stan digitalizacji polskiej przestrzeni powietrznej na potrzeby systemów UTM i U-space. Do 2023 roku cały obszar kraju ma zostać objęty przez ten projekt. Źródło: Ministerstwo Infrastruktury.

Ocena wpływu dronów na gospodarkę

„Potencjalny wpływ dronów na biznes i rozwój gospodarczy kraju jest olbrzymi. Przeprowadziliśmy ocenę jakich wartości można oczekiwać” - mówi Darowska.

W 2019 roku została opublikowana biała księga bezzałogowych statków powietrznych. Z zaprezentowanych w niej analiz wynika, że w scenariuszu umiarkowanie optymistycznym wartość integracji dronów do gospodarki to 576 mld zł w latach 2017-2026.

Nie chodzi tu o same urządzenia, ale również oprogramowanie, integrację, aplikacje i usługi.

Państwo 2.0. Drony siłą napędową polskiej gospodarki

576 miliardów zł to szacowana przez Ministerstwo Infrastruktury wartość rynku związanego z dronami, aplikacjami i usługami w perspektywie najbliższych 6 lat. Źródło: Ministerstwo Infrastruktury.

„To ogromna suma, ale obserwując rozwój rynku od 3 lat sądzę, że jest to szacunek jak najbardziej realny” - ocenia Darowska. Urzeczywistnienie tych prognoz zależy jednak od tego jakie warunki stworzymy, a także jakie będą zamówienia publiczne.

Natomiast wartość samego rynku dronów to ponad 3 mld zł.

Należy zwrócić uwagę, że na razie jest to głównie rynek dronów wyposażonych w kamery i przeznaczonych do monitorowania różnych urządzeń lub obszarów. A bardzo perspektywiczne są zastosowania dronów w transporcie. Na razie nie jest ich jeszcze dużo, ale można oczekiwać rozwoju transportu ostatniej mili, wykorzystania do przesyłek cargo, transportu medycznego. Są już projekty pilotażowe rozwiązań wykorzystujących drony do transportu krwi lub defibrylatorów.

„Ministerstwo nie zajmuje się jednak szczegółowo pojedynczymi projektami lub branżami, a patrzy ogólnie i chce stworzyć infrastrukturę, która ułatwi wykorzystanie dronów w biznesie. Bo żeby drony można było wykorzystywać, na przykład w transporcie, trzeba opracować regulacje, zapewnić warunki do testowania takich rozwiązań, a także infrastrukturę, czyli systemy UTM i U-space” - zwraca uwagę Małgorzata Darowska.

Państwo 2.0. Drony siłą napędową polskiej gospodarki

Wartość rynku dronów z podziałem na różne branże. Źródło: Ministerstwo Infrastruktury.

Na rynku jest bardzo dużo technologii związanych z dronami, a projekty aplikacji i wdrożeń są finansowane z różnych źródeł. Trzeba je tylko skomercjalizować. „Dlatego pracujemy też nad wprowadzeniem odpowiednich regulacji do polskiego prawa, które mają ułatwić certyfikację urządzeń i rozwój biznesu związanego z dronami” mówi Małgorzata Darowska.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200