Panel dyskusyjny CEO: Strategie, które trafnie uwzględniają finansowe instrumentarium sukcesu

W swoim cyklu życia firma czterokrotnie zmienia instrumenty finansowe. To średnia statystyczna. Jednak w rzeczywistości, zmiany instrumentów finansowych są charakterystyczne jedynie dla firm zdobywających rynek.

Natomiast większość firm korzysta wyłącznie z finansowania wewnętrznego, mimo że jest to źródło niewystarczające do pokrycia potrzeb inwestycyjnych.

Cykl życia firm w XXI wieku ulegnie skróceniu do 10-15 lat. Dlaczego tak wiele słynnych korporacji istnieje jednak od wielu dekad, zdobywając rynek? Dzięki strategiom, które trafnie uwzględniają finansowe instrumentarium rozwoju.

CEO zaprasza do udziału w spotkaniu, na którym omówione zostanie finansowe instrumentarium odpowiednie do poszczególnych faz cyklu życia firmy:

- fazy początkowej (start up);

- ekspansji (przygotowanie IPO);

- szybkiego wzrostu (emisje nowych akcji; decyzje dotyczące fuzji i przejęć);

- stabilnego wzrostu (emisje obligacji - warrantów bądź CVR-ów);

- faza spadku.

Szczególnie ciekawym tematem spotkania będą obligacje korporacyjne. Po IPO i kolejnych emisjach akcji stają się one dominującym sposobem pozyskania kapitału. Na najsłynniejszych giełdach świata przeważa nie obrót akcjami, ale właśnie obligacjami.

Na GPW w Warszawie jest inaczej. Ale to się właśnie będzie zmieniać. Rynek obligacji korporacyjnych powstanie, a firmy które to trafnie dostrzegą, zyskają dodatkową szansę finansowania swego rozwoju.

Panel Dyskusyjny CEO "Finansowanie rozwoju a cykl życia firmy" odbędzie się 28 maja 2008 w Warszawie. Szczegóły - http://ceo.cxo.pl/konferencje/cyklzyciafirmy/


TOP 200