Pandemia zmieniła w zasadniczy sposób normy kulturowe dotyczące sposobu i miejsca pracy

Tak wynika z wykonanego przez Cisco badania „Workforce of the Future”, które zostało przeprowadzone wśród pracowników biurowych z 12 krajów znajdujących się w regionie EMEAR (Europa, Bliski Wschód, Afryka i Rosja), w tym w Polsce. Badanie wskazuje wyraźnie na zmianę norm kulturowych dotyczących pracy.

Cisco

W badaniu (które zostało przeprowadzono latem tego roku) wzięło udział ponad tysiąc Polaków, którzy w czasie pandemii pracowali w domu przez co najmniej 10 kolejnych dni. Wynika z niego, że pandemia odcisnęła mocne piętno na sposobie i warunkach pracy ludzi na całym świecie. Spowodowała nie tylko zmianę kultury organizacyjnej wielu przedsiębiorstw; pracownicy przekonali się również, jakie

Bardzo ciekawe są wnioski z badania dotyczące Polski. I tak 83% pracowników biurowych w naszym kraju chce mieć możliwość wyboru miejsca, z którego wykonywane będą obowiązki. Chcą również samodzielnie zarządzać czasem pracy, nawet gdy biura będą otwarte. Natomiast 68% uczestników badania chce zachować autonomię, której doświadczyli w czasie lockdownu wynikającego z pandemii.

Zobacz również:

Osiągając lepszą równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, 58% ankietowanych było w stanie włączyć więcej ćwiczeń fizycznych do planu swojego dnia.

85% respondentów przyznaje, że gdyby przez jeden dzień zasiadali na stanowisku CEO, traktowaliby priorytetowo zapewnienie efektywnej współpracy i komunikacji w nowych warunkach pracy.

Zapytani o to, jakie podjęliby decyzje, gdyby przez jeden dzień mogli pełnić stanowisko CEO, przyznają, że w pierwszej kolejności wprowadziliby zmiany dotyczące pracy zdalnej:

85% zapewniłoby skuteczną komunikację i współpracę pomiędzy pracownikami.

Tyle samo ankietowanych (85%) wskazuje na konieczność zapewnienia każdemu członkowi zespołu technologii niezbędnej do wykonywania obowiązków w domu na takim samym poziomie, jak w biurze.

81% podjęłoby decyzję o zwiększeniu liczby szkoleń w zakresie umiejętności cyfrowych.

Na pytanie o to, na czym pracodawcy powinni skoncentrować się tworząc budżet na rok 2021, na pierwszym miejscu znalazły się odpowiedzi dotyczące inwestycji w technologie, tworzące bezpieczniejsze miejsca pracy, a następnie inwestycje w innowacje technologiczne, mające na celu zwiększenie wydajności pracowników.


TOP 200