Pamięciowy zawrót głowy

Jeszcze kilka lat temu problem z brakiem wolnej powierzchni dyskowej rozwiązywano w jeden sposób - dokładając do serwera bądź podłączonej do niego macierzy dyskowej kolejne dyski twarde. Nie zastanawiano się specjalnie, czy dyski są wykorzystywane w optymalny sposób, czy zawarte na nich dane nie są dublowane na wielu serwerach itp. Archiwizacja danych była wykonywana raz na tydzień, a wszystkie krytyczne dane mieściły się na jednej taśmie, której zapisanie trwało krócej niż noc.

Jeszcze kilka lat temu problem z brakiem wolnej powierzchni dyskowej rozwiązywano w jeden sposób - dokładając do serwera bądź podłączonej do niego macierzy dyskowej kolejne dyski twarde. Nie zastanawiano się specjalnie, czy dyski są wykorzystywane w optymalny sposób, czy zawarte na nich dane nie są dublowane na wielu serwerach itp. Archiwizacja danych była wykonywana raz na tydzień, a wszystkie krytyczne dane mieściły się na jednej taśmie, której zapisanie trwało krócej niż noc.

Rozwój sieci komputerowych, coraz większa wymiana danych w sposób elektroniczny, jak również uzależnienie działalności firm od wykorzystywanych systemów i narzędzi informatycznych spowodowały gwałtowny przyrost ilości przetwarzanych danych. Jednocześnie znacząco wzrosło zapotrzebowanie na dane, które obecnie muszą być zawsze pod ręką, bez względu na ich rodzaj, objętość, jak również fizyczną odległość od użytkownika komputera. Popularyzacja Internetu, zdalnej pracy, a także automatyzacja wielu procedur biznesowych spowodowały, że w zasadzie przestał istnieć czas pracy i czas przerwy - systemy informatyczne muszą funkcjonować nieprzerwanie. To postawiło nowe wyzwania w dziedzinie archiwizacji danych. Bazy danych, stale obsługujące mniejszą lub większą liczbę użytkowników, nie mogą już mieć przerw w pracy, dotychczas niezbędnych do wykonywania kopii bezpieczeństwa.

Wszystkie te czynniki powodują, że tak istotne i potrzebne stają się nowe rozwiązania w dziedzinie pamięci masowych, takie jak archiwizacja bez konieczności angażowania serwerów, możliwość budowania niezawodnych systemów macierzowych współdzielących między sobą dane bez względu na medium, jakim są połączone, oraz dzielącą je odległość, jak również oprogramowanie, które pozwala właściwie planować rozwój dostępnych systemów pamięci masowych oraz efektywnie zarządzać i optymalizować ich wykorzystanie. Tym zagadnieniom jest poświęcony nasz raport.


TOP 200