Pamięci masowena zielono

Więcej dyskusji o rozwiązaniach proekologicznych i wirtualizacji niż premier konkretnych produktów zaprezentowano podczas tegorocznych edycji konferencji Storage Expo i Storage Networking World.

Więcej dyskusji o rozwiązaniach proekologicznych i wirtualizacji niż premier konkretnych produktów zaprezentowano podczas tegorocznych edycji konferencji Storage Expo i Storage Networking World.

Pamięci masowena zielono

HP StorageWorks Secure Key Manager umożliwia zarządzanie kluczami szyfrującymi dane na taśmach LTO-4. Są one generowane przy wykorzystaniu standardu AES-256.

Dwie największe w Europie imprezy poświęcone pamięciom masowym Storage Expo w Londynie i Storage Networking World we Frankfurcie nie przyniosły zbyt wielu - zwłaszcza znaczących dla branży - premier produktowych, a ich przewodnim tematem była ekologia i możliwości ograniczania zużycia energii w centrach danych.

Konieczność zmniejszenia ilości dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery już od pół roku stała się jednym z najpopularniejszych i najczęściej powtarzanych tematów w całej branży IT. Mimo że jest on krytykowany przez wielu specjalistów, którzy podkreślają m.in. brak możliwości obiektywnego określenia rzeczywistego wpływu danego rozwiązania na środowisko, to większość producentów nie miała innego wyjścia niż zacząć reklamować swoje produkty jako "ekologicznie przyjazne".

W przypadku pamięci masowych metoda realizacji tego celu jest podobna jak w pozostałych rozwiązaniach dla centrów danych. Jej idea koncentruje się na zmniejszaniu poboru energii elektrycznej, a także konieczności opracowania takich systemów chłodzenia, które umożliwiłyby rozwiązanie coraz wyraźniej pojawiającego się problemu: wzrost energii zużywanej przez urządzenia powoduje konieczność zwiększenia wydajności systemów chłodzenia i klimatyzacji, a to z reguły oznacza dalszy wzrost zużycia energii.

Ekologia w praktyce

30 lat

taka jest trwałość zapisu informacji na taśmie, która - zdaniem producentów - dzięki temu, że nie pobiera prądu, jest bardziej "ekologiczna".

Podczas konferencji Storage Expo i Storage Networking World niektórzy eksperci starali się zwrócić uwagę, że jest wiele możliwości oszczędności energii w wypadku systemów pamięci masowych. Niektóre z nich są jednak często niedoceniane lub nawet powszechnie skazywane na wymarcie. Najważniejszym przykładem były rozwiązania taśmowe, których producenci mają nadzieję, że tego typu systemy - dzięki szeroko zakrojonej akcji związanej z ekologią - być może już wkrótce wrócą do łask. Okoliczności przemawiające za tym są dość oczywiste - dane zapisane na taśmie leżąc na półce nie pobierają prądu, a jak wskazują przeprowadzone przez producentów nośników wyniki badań, współczesna technologia zapewnia trwałość zapisu informacji sięgającą nawet 30 lat.

Wśród zaprezentowanych technologii warto też wspomnieć o nowym rozwiązaniu Power Savings Storage Service (PSSS) przedstawionym przez Hitachi Data Systems. Jest to system, który pozwala automatycznie włączać i wyłączać dyski zainstalowane w niektórych systemach pamięci masowych TagmaStore, co według producenta umożliwia zmniejszenie kosztów ich eksploatacji nawet o 20%. Podobną ideę wykorzystują rozwiązania już wprowadzane do serwerów, w których dzięki wirtualizacji możliwe jest wyłączanie niewykorzystywanych procesorów.

Technologia PSSS może być szczególnie przydatna tam, gdzie oprogramowanie nie korzysta z usług systemu pamięci masowej zbyt często. Gdy jednak aplikacja chce zapisać lub odczytać dane, to wówczas dysk i tak musi być uruchomiony. Ale jest oczywiste, że wyłączone dyski nie muszą być chłodzone, a to pozwala na zmniejszenie mocy pobieranej przez system pamięci masowej. Koncepcja ta ma sprawdzić się w systemach pracujących w drugiej i trzeciej warstwie, m.in. w wirtualnych bibliotekach taśmowych, gdzie dostęp do danych następuje względnie rzadko, a pliki nie zostały jeszcze przeniesione na taśmy. System PSSS obsługuje pamięci wyposażone zarówno w dyski Serial ATA (SATA), jak i Fibre Channel.

Nad ekologicznymi aspektami pamięci masowych pracę rozpoczęła także Storage Networking Industry Association (SNIA), niezależna organizacja zajmująca się standaryzacją i promowaniem rozwiązań sieciowych pamięci masowych. Ich efektem są na razie nowe rekomendacje SNIA, które zwracają uwagę, że należy dążyć do zmniejszenia ilości przechowywanych danych, a jednocześnie liczby stosowanych dysków. Jako najlepsze metody realizacji tego celu SNIA zaleca wykorzystanie technologii deduplikacji i wirtualizacji oraz mechanizmów umożliwiających analizę i przenoszenie ważnych, ale rzadko wykorzystywanych danych do pamięci taśmowych.

Backup coraz bardziej wirtualny

Pamięci masowena zielono

Wykorzystanie systemów pamięci masowych

Nie ulega wątpliwości, że technologia wirtualnych bibliotek taśmowych (VTL) coraz częściej jest zauważana przez działy IT w firmach i uwzględniana jako jeden z istotnych elementów strategicznych planów dotyczących rozwoju pamięci masowych. Taka jest przynajmniej opinia większości ekspertów. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że aż 76% badanych wciąż widzi miejsce dla taśm w systemach pamięci masowych w swoich firmach, a prawie połowa (45%) zamierza umieścić je w samym sercu przyszłych systemów infrastruktury backupu. Ale 33% respondentów rozważa zakup technologii taśmowej głównie ze względu na niski koszt przechowywania danych.

Jedną z ciekawszych wirtualnych bibliotek taśmowych zaprezentowanych ostatnio jest REO 9500D firmy Overland Storage. W porównaniu z poprzednimi modelami główną, wyróżniającą cechą jest wyposażenie jej w zintegrowaną funkcję deduplikacji, czyli eliminacji powtarzających się fragmentów danych zapisywanych na taśmach. Według producenta jest to pierwszy tego typu produkt na rynku. Zdaniem większości ekspertów, pamięci masowe warstwy drugiej i trzeciej wykorzystywane głównie do backupu i archiwizacji danych są najlepszym miejscem do wprowadzania mechanizmów deduplikacji, bo w wyniku wykonywania częstych backupów w systemach dysk-dysk powtarzalność danych jest największa.

Sukces rynkowy systemów VTL będzie jednak bezpośrednio zależny od edukacji potencjalnych użytkowników. Wiele osób odpowiedzialnych za inwestycje w systemy pamięci masowych nie zna innych niż podstawowe zalet wirtualnych bibliotek taśmowych. Przykładowo, mało kto pamięta o oferowanej przez wirtualne biblioteki taśmowe możliwości zapisu danych na taśmach dołączonych "z tyłu" biblioteki, a więc wykorzystania systemu, w którym VTL pełni tylko rolę bufora dostarczającego kompletny ciąg danych do zapisu na taśmie. Jedną z dostępnych zintegrowanych bibliotek oferujących takie możliwości jest Fujitsu Siemens Computers CentricStor.


TOP 200