PalmOne wygrywa sprawę Graffiti

Sąd okręgowy stanu Nowy Jork uznał, że patent przyznany firmie Xerox na oprogramowanie do rozpoznawania odręcznego pisma jest nieważny. Tym samym wymiar sprawiedliwości oddalił roszczenia producenta drukarek wobec spółki PalmOne, której Xerox zarzucał wykorzystanie zastrzeżonej technologii i w lutym ub.r. domagał się nawet wstrzymania produkcji urządzeń PDA marki Palm.

Spór wokół technologii rozpoznawania odręcznego pisma rozpoczął się w kwietniu 1997 r., kiedy Xerox podał do sądu spółkę U.S. Robotics, przejętą później przez 3Com, właściciela marki Palm (następnie wydzielonej jako osobna firma w marcu 2000 r.). Producent sprzętu biurowego dowodził, że stosowana w komputerach Palm aplikacja Graffiti została opracowana z wykorzystaniem technologii, opracowanej przez Xeroxa na początku lat 90., o nazwie "Unistrokes", na którą spółka otrzymała patent w styczniu 1997.

W ubiegłym roku sąd apelacyjny uznał argumenty Xeroxa, nakazując jednocześnie sądowi niższej instancji zbadanie, czy słusznie przyznano patent na rozpoznawanie pisma. W ten sposób Palm otrzymał szansę na kolejne odwołanie od stawianych mu zarzutów. W ubiegły piątek sąd zasądził, że opublikowany w 1983 r. artykuł "Designing a Handwriting Reader" autorstwa D.J. Burr'a, ówczesnego pracownika Bell Labs oraz patent przyznany japońskiemu inżynierowi w 1994 r. stanowią powód do cofnięcia patentu. Xerox, po werdykcie sądu, zapowiedział kolejną apelację.

Zobacz również:

W ubiegłym roku zarząd Palm, po połączeniu z konkurencyjnem Handspringiem, zadecydował o zmianie nazwy na palmOne oraz wydzieleniu spółki - PalmSource, dostawcy systemów operacyjnych dla palmtopów. Jak wynika z niedawnego raportu IDC,w I kw. 2004 r. palmOne pozostał numerem jeden na światowym rynku PDA, sprzedając ponad 810 tys. komputerów kieszonkowych. Drugie miejsce zajęła HP z wynikiem ponad 577 tys. szt.

Gartner wylicza, że w minionym kwartale sprzedano 1,11 mln szt. urządzeń PDA z systemem operacyjnym Palm OS - co stanowi spadek o 21 proc. Liczba palmtopów wyposażonych w konkurencyjny system Windows wyniosła 1,10 mln szt., o 4,5 proc, więcej niż rok temu.


TOP 200