Palm rozmawia z telefonem

3Com rozwija centrale telekomunikacyjne NBX.

3Com rozwija centrale telekomunikacyjne NBX.

3Com zapowiedział znaczące rozszerzenie serii rozwiązań telekomunikacyjnych NBX. Na początku przyszłego roku firma wprowadzi na rynek nową wersję dla dostępnych już sieciowych central telefonicznych NBX 100, a wraz z nią nową, znacznie rozbudowaną wersję urządzenia, obsługującą prawie czterokrotnie więcej użytkowników.

Tym, co odróżnia to rozwiązanie od analogicznego produktu Cisco, jest możliwość pracy zarówno w standardzie Voice over IP, jak i Voice over Ethernet (z wykorzystaniem drugiej warstwy sieciowej).

5000 central

NBX 100 to rozwiązanie dostępne obecnie z systemem operacyjnym w wersji 2.7 (urządzenie jest oparte na Unixie, a nie jak rozwiązanie Cisco - na Windows NT), umożliwiającym obsługę ok. 200 użytkowników. NBX 100 składa się z trzech elementów: karty tzw. Call Processor, umożliwiającej zarządzanie wykonywanymi połączeniami telefonicznymi, interfejsów do sieci operatorów telekomunikacyjnych oraz dodatkowych aplikacji realizujących, np. funkcje Unified Messaging.

Według 3Com, na całym świecie sprzedano ok. 5000 central NBX 100 obsługujących łącznie ok. 85 000 telefonów. W pierwszym kwartale przyszłego roku firma zaproponuje bardziej wymagającym klientom centralę NBX 750, umożliwiającą obsługę ok. 750 użytkowników.

Nowa centrala

NBX 750 będzie dostarczana w znacznie mniejszej obudowie niż obecnie NBX 100, gdyż zostaną rozdzielone funkcje koncentratora telefonicznego i Call Processora (koncentratorem będzie SuperStack 3 Switch 3900). Urządzenie będzie wyposażone w system operacyjny w wersji 3.0, umożliwiający również po raz pierwszy obsługę telefonów bezprzewodowych oraz telefonów wyposażonych w karty 10/100 Mb/s. bezprzewodowe mają działać w technologii 802.11b, czyli będą standardowymi bezprzewodowymi urządzeniami Ethernet. Dzięki temu będą mogły się komunikować z dowolnymi punktami dostępowymi sieci 802.11b - nie tylko pochodzącymi od 3Com, ale również innych producentów.

Nowością będzie też możliwość przenoszenia pomiędzy telefonami pełnej konfiguracji telefonu (numeru wewnętrznego, ustawień przycisków szybkiego wybierania itp.). Konfiguracja telefonu zostanie bowiem przyporządkowana użytkownikowi, który będzie się z nim identyfikował, a nie adresowi MAC aparatu telefonicznego.

System w wersji 3.0 zostanie także wyposażony w usługi Palm Services, realizujące m.in. funkcję Beam Identity, pozwalającą użytkownikowi Palma na przechowywanie w tym urządzeniu informacji o konfiguracji telefonu i przesyłanie jej za pośrednictwem podczerwieni do aparatu, przy którym będzie się w danej chwili znajdował. Możliwe będzie również wybieranie w analogiczny sposób numerów telefonów na podstawie informacji zapisanych w pamięci komputera Palm. Interesującą funkcją ma być możliwość współdzielenia i synchronizacji danych pomiędzy dwoma Palmami, używanymi przez rozmówców w trakcie zwykłej rozmowy telefonicznej, wykonywanej za pomocą telefonów 3Com.

Realizacja tych funkcji wymaga wprowadzenia na rynek nowych aparatów telefonicznych wyposażonych w port podczerwieni. Obecna oferta dwóch telefonów zostanie poszerzona w pierwszym kwartale przyszłego roku o kolejnych pięć modeli, z czego jeden będzie bezprzewodowym telefonem działającym w standardzie 802.11b.

W drugiej połowie przyszłego roku 3Com zamierza wprowadzić następną wersję oprogramowania systemowego centrali NBX, która umożliwi łączenie w klaster kilku modułów Call Processor.

Aplikacje

Obecnie 3Com dostarcza aplikacje dla centrali NBX, umożliwiające integrację telefonii z komputerami (CTI). Centrala potrafi nagrywać komuni- katy, które potem mogą być odbierane i odtwarzane z wykorzystaniem poczty elektronicznej (centrala obsługuje m.in. protokół IMAP4). Z poziomu klienta pocztowego można też wybierać numery telefoniczne.

3Com wprowadził również na rynek oprogramowanie Multimedia Customer Interaction Center (MMCIC), opracowane wspólnie z firmami Apropos Technology i March First. Umożliwia ono tworzenie call center z wykorzystaniem central NBX z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak integracja z serwerami WWW, inicjowanie rozmowy ze strony internetowej oraz wspólne przeglądanie stron WWW z klientami.


TOP 200