Paląca potrzeba mobilności

Zapewnienie swobodnego dostępu do informacji i narzędzi biznesowych to jeden z kilku trendów wyznaczających kierunki rozwoju rynku oprogramowania. Jego ucieleśnieniem jest rosnąca liczba mobilnych aplikacji dających dostęp przynajmniej do części funkcji systemów wspierających prowadzenie biznesu.

Globalizacja i rosnąca konkurencyjność oznaczają wzrost dynamiki prowadzenia biznesu. Coraz częściej decyzje zapadające na różnych szczeblach organizacji muszą być podejmowane na bieżąco, ale opierając się na przesłankach uzasadnionych aktualnymi informacjami i raportami. Na bieżąco również podejmowane muszą być działania. Stąd wzrost zainteresowania mobilnymi narzędziami, które jawią się jako rozwiązanie problemów z brakiem dostępu do klasycznego komputera, na którym zainstalowano klienta wykorzystywanego w firmie oprogramowania biznesowego.

Do niedawna większość biznesowych rozwiązań mobilnych opierała się na interfejsie webowym. Zaletą podejścia jest fakt, że dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownicy mają dostęp do systemu z każdego urządzenia pozwalającego na przeglądanie witryn internetowych - od komputera, po telefon komórkowy. Wadą jest brak dopasowania do specyfiki poszczególnych urządzeń i możliwości systemów operacyjnych. Próby skorzystania z interfejsu webowego zaprojektowanego pod kątem monitora komputerowego z poziomu telefonu komórkowego wyposażonego w niewielki, dotykowy ekran nie są ani efektywne, ani przyjemne.

Po latach wysokiej popularności interfejsów webowych następuje odwrót w kierunku dedykowanych aplikacji pozwalających za pomocą urządzenia mobilnego wykorzystać jak najszerszy zakres funkcji systemów biznesowych. W serwisach z aplikacjami dla urządzeń opartych na środowisku Android, telefonów i tabletów Apple oraz terminali Research In Motion przybywa mobilnych narzędzi biznesowych zoptymalizowanych pod kątem konkretnych urządzeń czy potrzeb typowych dla różnych stanowisk. Wiele z nich to rozwiązania ułatwiające dostęp do wybranych funkcji systemów klasy ERP, CRM czy Business Intelligence. Tego typu aplikacje oferują wszyscy czołowi dostawcy oprogramowania biznesowego.

Mobilna końcówka biznesowa

Za wdrożeniem mobilnych narzędzi biznesowych przemawia szereg potencjalnych korzyści. Już sam fakt, że użytkownicy będą w stanie realizować swoje zadania bez konieczności marnotrawienia czasu na dojazd do biura czy nawet włączenie komputera przekłada się na wymierne oszczędności w skali miesiąca pracy. Aplikacje mobilne często wyposażone są w zestaw narzędzi dopasowanych do specyfiki konkretnego stanowiska i urządzenia, jakim dysponuje pracownik. Sprzyjają podnoszeniu efektywności pracy. Stają się też ułatwieniem w gromadzeniu informacji biznesowych, jednak mobilny dostęp do systemów wspierających zarządzanie doceniają dziś nie tylko menedżerowie.

Na szczeblu operacyjnym dążenie do zapewnienia mobilnego dostępu do podstawowych narzędzi biznesowych dotyka już wszystkich niemal procesów biznesowych - z wyjątkiem może działów księgowych i HR. Zastosowań mobilnych systemów biznesowych nie brakuje w sprzedaży, produkcji, logistyce, a tym bardziej w działaniach kierownictwa. Nie bez znaczenia jest fakt, że dzięki wykorzystaniu mobilnych narzędzi biznesowych możliwe staje się uzupełnienie funkcji korporacyjnych systemów o usługi związane m.in. z lokalizacją. To może okazać się nieocenione w procesach logistycznych lub sprzedażowych.

Warto wspomnieć także o systematycznym zacieraniu się różnic między mobilnymi rozwiązaniami klasy CRM a klasycznymi narzędziami sprzedażowymi. O ile typowe systemy CRM koncentrowały się na wsparciu działań zmierzających do pozyskania, zdobycia i utrzymania klientów, o tyle rozwiązania SalesForce Automation wspomagały głównie procesy zarządzania sprzedażą - szansami, kontaktami czy ofertami. Obecnie narzędzia klasy CRM coraz częściej zyskują funkcje znane wcześniej z rozwiązań typu SFA. Z jednej strony, ułatwiają dostęp do pełnej bazy informacji o zrealizowanych w przeszłości transakcjach, historycznych ofertach czy korespondencji prowadzonej z konkretnymi klientami. Z drugiej strony, mobilny dostęp do narzędzi spinających kluczowe procesy biznesowe firmy ułatwia wprowadzanie poczynionych ustaleń w życie bez konieczności powrotu do biura. To przekłada się na zwiększenie efektywności zespołów sprzedażowych i skrócenie cykli sprzedaży.

Mobilność z perspektywy dostawcy

W odpowiedzi na oczekiwania rynku w ofertach kolejnych dostawców pojawiają się oparte na różnych technologiach rozwiązania pozwalające "umobilnić" istniejące rozwiązania lub odseparować i udostępnić na urządzeniach przenośnych tylko najbardziej przydatne zestawy narzędzi. Część producentów oprogramowania biznesowego oferuje odrębne wersje oprogramowania dostosowane do możliwości najpopularniejszych urządzeń przenośnych za darmo. Dostawcy liczą na to, że możliwość swobodnego, mobilnego dostępu do systemu wspierającego procesy biznesowe zachęci klientów do rozszerzenia grona użytkowników uprawnionych do wykorzystania aplikacji. To zapewni dostawcom dodatkowe wpływy z tytułu sprzedaży licencji.

Dostawcy oprogramowania coraz częściej stawiają również na współpracę z zewnętrznymi twórcami aplikacji mobilnych. Przykładowo firma IFS w ramach powołanego niedawno programu partnerskiego zachęca zewnętrzne firmy deweloperskie do tworzenia aplikacji konkurencyjnych wobec własnych rozwiązań mobilnych szwedzkiego koncernu. Aplikacje mobilne rozwijane na zasadach partnerstwa z producentami oprogramowania wspierają zwykle poszczególne działania składające się na kluczowe procesy biznesowe - akceptację faktur, rozliczanie wydatków służbowych lub czasu pracy. Potencjał aplikacji integrujących narzędzia z różnych systemów czy modułów oprogramowania biznesowego jest ogromny. Firmy takie jak SAP i Oracle oferują swoim klientom nawet aplikacje mobilne ułatwiające dostęp do usług wsparcia technicznego. Nadal jednak do rzadkości należą dedykowane aplikacje mobilne, dające pełny dostęp do funkcji systemów biznesowych. Pozostaje pytanie, na ile takie aplikacje faktycznie są potrzebne?

Polskie aplikacje dla biznesu

Dojrzałych rozwiązań mobilnych nie brak również w ofertach polskich dostawców. Dobrym przykładem jest oferta Asseco Business Solutions - spółka w zakresie rozwiązań mobilnych

stawia głównie na narzędzia pozwalające automatyzować pracę przedstawicieli handlowych i działania okołosprzedażowe. Według przedstawicieli lubelskiej spółki co miesiąc za pomocą systemów mobilnych Asseco BS handlowcy różnych firm wysyłają blisko półtora miliona zamówień do kilku tysięcy czołowych europejskich dystrybutorów.

Najnowszym rozwiązaniem mobilnym w ofercie spółki jest system Mobile Touch. Oprogramowanie łączące mechanizmy automatyzowania sprzedaży, czyli SFA z funkcjami typowymi dla systemu CRM zaprojektowano pod kątem urządzeń wyposażonych w ekran dotykowy. W ofercie Asseco BS znajdują się też rozwiązania mobilne usprawniające realizację procesów przewozowych, usług typu assistance, a także sprzedaż farmaceutyków oraz mobilnej obsługi billingu i płatności. Kompetencjami w zakresie mobilnych rozwiązań dla sektora finansów dysponuje zaś spółka Asseco SEE.

Rozwiązania dla mobilnych sprzedawców oferuje także krakowski Comarch. Aplikacje ułatwiają dostęp do bazy towarów, informacji o klientach, a także wspierają planowanie wizyt handlowych. Kierowana przez Janusza Filipiaka spółka ofertuje też rozwiązania mobilne skierowane do sektora finansów i bankowości oraz do firm ubezpieczeniowych. Dzięki wdrożeniu systemów mobilnych Comarchu ubezpieczyciele mogą zapewnić pełny, mobilny dostęp do wszystkich informacji niezbędnych dla agentów ubezpieczeniowych i likwidatorów szkód. Z rozwiązań mobilnych Comarchu korzystać mogą również klienci firm ubezpieczeniowych. Podobne oprogramowanie Comarch oferuje również inwestorom i klientom domów maklerskich.

W rozwiązaniach mobilnych dla finansów i bankowości specjalizuje się też szereg mniejszych dostawców. Wśród nich warto wspomnieć o spółkach Mobiltek i eLeader.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200