Pakt Novell - SCO !!!

Potentaci systemów wielostanowiskowych: SCO - producent UNIX-u i Novell - producent systemu NetWare, podpisali porozumienie o współpracy i powiązaniu produkowanych przez siebie systemów.

Potentaci systemów wielostanowiskowych: SCO - producent UNIX-u i Novell - producent systemu NetWare, podpisali porozumienie o współpracy i powiązaniu produkowanych przez siebie systemów. W wyniku porozumienia SCO udostępnia w swoich systemach UNIX System V i Open Desktop, dane przesyłane protokołem IPX/SPX stosowanym przez Novell'a. Ma to doprowadzić w połowie '92 do pełnej wymiany informacji między softwarem pracującym pod UNIXem i Novell-em.

To porozumienie umożliwi użytkownikom obu systemów dostęp do zasobów aplikacji uruchamianych w DOS, OS/2, Windows oraz MacIntosh. W bliskiej przyszłości przewidziana jest dalsza unifikacja wymiany informacji między systemami.


TOP 200