Pakt CFO i CIO

Czego dyrektorzy finansowi oczekują dziś od dyrektorów IT?

Zalety cloud computing z punktu widzenia dyrektora finansowego

- poprawienie płynności finansowej,

- niższe ryzyko finansowe,

- większa przejrzystość finansowa,

- korzystniejszy wskaźnik rentowności aktywów.

Kroki, które powinni podjąć CIO, by uporządkować finansową stronę swojej działalności

- Sprecyzować cele biznesowe klientów działu IT.

- Przyporządkować wszystkie koszty działu IT do usług, które świadczone są na rzecz biznesu.

- Przypisać menedżerom IT odpowiedzialność za koszty usług świadczonych na rzecz biznesu.

- Określić jednostki usług w kategoriach zrozumiałych dla biznesu i pokazać, w jaki sposób zmiana poziomu wykorzystania usług IT wpływa na koszty.

- Nagradzać pracowników działu IT za obniżenie kosztów usług.

Nie da się dziś prowadzić firmy, nie dysponując odpowiednią technologią IT, ale też nie da się inwestować w IT bez błogosławieństwa działu finansowego. W kryzysie jest ono szczególnie ważne, a każda propozycja inwestycyjna poddawana jest skrupulatniejszej niż zwykle ocenie.

W lepszych czasach dyrektorów finansowych udawało się przekonać do zakupu droższego systemu obejmującego interesującą, choć niekoniecznie potrzebną funkcjonalność. W tej chwili decydujący okazuje się koszt. Innymi słowy, koniec z luksusami. Co więcej, nadszedł czas na sprawdzenie, czy wszystkie możliwości zakupionych wcześniej systemów zostały już wykorzystane. To jest właśnie ten moment, w którym badana jest wreszcie pełnia możliwości systemów ERP, a same systemy uzupełniane są tylko dodatkowymi modułami wnoszącymi istotną funkcjonalność.

Przez wiele lat producenci systemów przekonywali klientów, że modyfikowanie ich i obudowywanie na własną rękę dodatkowymi funkcjonalnościami powoduje z czasem wyższe koszty utrzymania, aktualizacji i przechodzenia na nowe wersje. Dziś trzeźwe finanse naciskają na to, by zamiast kupować nowy system, dopisać tylko we własnym zakresie jeden czy dwa niewielkie programy. Aby przejąć większą odpowiedzialność za utrzymanie i rozwój systemów, firmy zmuszone są choć w pewnym stopniu odbudować własne działy IT w tym aspekcie, co odwraca trend ostatnich lat, w których motywem przewodnim był outsourcing na zewnątrz.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200