Pakietowa mutacja

Microsoft i Digital popierają projekt rozszerzonych pakietów Ethernet.

Microsoft i Digital popierają projekt rozszerzonych pakietów Ethernet.

Microsoft poinformował, że kolejna wersja jego systemu operacyjnego Windows NT 5.0, przeznaczona dla klientów korporacyjnych, będzie obsługiwać nowy typ ramek ethernetowych o zwiększonych rozmiarach. Ma to przede wszystkim umożliwić szybszą wymianę informacji za pośrednictwem sieci między urządzeniami pracującymi w ramach farmy serwerowej.

Jednocześnie Microsoft próbuje przeforsować ideę włączenia specyfikacji nowych, powiększonych ramek do standardu Gigabit Ethernet, co pozwoliłoby na ich stosowanie zamiennie bądź równolegle z obowiązującymi obecnie standardami. Próbuje również zainteresować tą ideą jak największą liczbę producentów kart i sprzętu sieciowego.

Sześć razy większa

Duże ramki po raz pierwszy zastosowała firma Alteon Networks, jeden z promotorów technologii Gigabit Ethernet, w produkowanych przez siebie przełącznikach i kartach sieciowych. Od sierpnia br. z rozwiązania tego będzie też korzystać Digital, który licencjonuje od Alteon Networks technologię gigabitowych kart sieciowych, zdolnych przesyłać przerośnięte ramki Ethernet. Nowe karty Digital EtherWorks 1000/PCI będą instalowane w serwerach 8400, 4100, 1200 i 800 wyposażonych w procesory Alpha.

Podstawowym założeniem producentów, promujących większe ramki Ethernet, jest zmniejszenie ruchu sieciowego, związanego z przesyłaniem nieistotnych z punktu widzenia aplikacji i użytkownika informacji. Sporą część standardowego pakietu Ethernet o rozmiarze 1500 bajtów stanowią bowiem nagłówki i sumy kontrolne, dołączane przez poszczególne warstwy sieciowe. Zwiększając rozmiar pakietu można w nim zmieścić więcej właś-ciwych informacji (a nie w pewnym sensie zbędnych nagłówków). Przyczynia się to zarówno do zwiększenia przepustowości sieci, jak i zmniejsza wykorzystanie procesora, który nie musi już analizować nagłówków tak wielu pakietów.

Karty sieciowe i przełączniki Alteon mogą obsłużyć ramki Ethernet o rozmiarze do 9000 bajtów. Rozwiązanie to szczególnie sprawdza się w sieciach unixowych, gdzie taki pojedynczy duży pakiet może pomieścić cały blok NFS, który standardowo ma rozmiar 8000 bajtów.

Niezależna opinia

Analitycy rynkowi pozytywnie wypowiadają się o nowej technologii i przewidują, że może ona szybko spopularyzować się w farmach serwerowych, jeśli zostanie poparta przez większą liczbę producentów. Według nich, znacznie podniesie ona wydajność wszystkich aplikacji, wymagających połączeń o dużej przepustowości.

Istotne znaczenie będzie mieć także tam, gdzie jest wykorzystywanych wiele serwerów WWW - zarówno do połączeń internetowych, jak i intranetowych. Zastosowanie znajdzie również tam, gdzie znaczenie ma szybka transmisja dużej ilości informacji za pośrednictwem sieci, np. przy wykonywaniu archiwizacji wielu serwerów i odtwarzaniu kopii awaryjnych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200