Pakiet BPSC Impuls do handlu przez Internet

Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych - producent pakietów do zarządzania produkcją i zasobami przedsiębiorstwa Impuls BPSC - przedstawiło nową wersję swojego oprogramowania przystosowaną do prowadzenia działalności w Internecie.

Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych - producent pakietów do zarządzania produkcją i zasobami przedsiębiorstwa Impuls BPSC - przedstawiło nową wersję swojego oprogramowania przystosowaną do prowadzenia działalności w Internecie. Impuls BPSC umożliwia teraz prowadzenie sprzedaży przez sieć oraz obsługę aplikacji wchodzących w skład pakietu za pomocą przeglądarki internetowej.

W stosowanym obecnie modelu klient-serwer aplikacje wchodzące w skład pakietu instalowane były na wszystkich stacjach roboczych, komunikujących się z serwerem. Taki model pracy utrudnia administrowanie aplikacjami, wymaga większej mocy obliczeniowej stacji roboczych i uzależnia pracę systemu od konfiguracji komputerów pracujących w sieci. Dzięki koncepcji przyjętej w Impuls BPSC, możliwa jest praca z przeglądarką internetową na każdej platformie sprzętowej i systemowej. Serwer przesyła do stacji roboczej jedynie wynik działania aplikacji. Ponieważ wszystkie operacje prowadzone są na serwerze, użytkownik ogląda jedynie „obraz" aplikacji.

Wykorzystanie takiej architektury pozwala na ograniczenie kosztów administrowania i eksploatacji systemu informatycznego (zmniejszenie TCO - Total Cost of Ownership). Administrator może uaktualnić aplikację na serwerze tylko raz - nie ma potrzeby prowadzenia wymiany oprogramowania na wszystkich komputerach w firmie. Rośnie również poziom bezpieczeństwa systemu, który nie jest już uzależniony od indywidualnej konfiguracji stacji roboczych. Do uruchomienia pakietu Impuls potrzebna jest jedynie przeglądarka internetowa.

Nowa wersja pakietu pozwala na prowadzenia sprzedaży przez Internet. Wystarczy oznaczyć towary i magazyny dostępne dla użytkowników Internetu. Dla bezpieczeństwa, system wymaga od użytkownika wprowadzenia danych niezbędnych do realizacji transakcji oraz potwierdzenia pierwszej operacji przez operatora systemu. Wszystkie następne prowadzone są już w pełni automatycznie. Klient może przeglądać stan magazynów i ceny towarów, śledzić stan realizacji swojego zamówienia oraz rezerwować znajdujące się w magazynach towary. Zastosowanie modułu sprzedaży internetowej umożliwia zintegrowanie obsługi transakcji internetowych z pakietem zarządzania zasobami przedsiębiorstwa.

W firmie BPSC prowadzone są również prace nad wdrożeniem systemu umożliwiającego prowadzenie sprzedaży przez telefony komórkowe z dostępem do Internetu. Do prowadzenia komunikacji z serwerem jest wykorzystywana technologia WAP (Wireless Application Protocol), a także wprowadzana właśnie w Polsce przez operatorów sieci komórkowych GPRS (General Packet Radio Service). Docelowo, funkcja sprzedaży przez telefony komórkowe ma stać się elementem pakietu obsługi kontaktów z klientami CRM.

Założone w 1988 r. Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych oferuje polskie oprogramowanie do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa klasy MRPII/ERP. Firma specjalizuje się w aplikacjach przeznaczonych dla średnich i dużych przedsiębiorstw o profilu produkcyjnym, handlowym i usługowym. Od 1994 r. BPSC współpracuje z firmą Oracle, na oprogramowaniu której opiera się sztandarowy pakiet Impuls BPSC. Partnerami BPSC są m.in. Apexim Małopolska, 2Si, Simple, Hector, Terminus, Merinosoft. Z oprogramowania firmy korzystają m.in. AIB WBK Fund Management, Chem Trans Logistic Holding Polska, Fundacja im. Stefana Batorego, Zasada SA, Mostostal Holding i Naftobudowa.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200