Pafec i jego GIS

Założona w 1976 r. brytyjska firma Pafec od początku swojej działalności dała się poznać jako producent bardzo drogich i bardzo dobrych programów do obliczeń inżynierskich. Niektóre moduły do prowadzenia obliczeń wytrzymałościowych metodą elementów skończonych już dawno osiągały cenę kilkudziesięciu tysięcy funtów brytyjskich. Gdy przyszły czasy graficznego interfejsu użytkownika, Pafec stworzył oprogramowanie wspomagające zarówno projektowanie (CAD), jak i automatyzujące całe etapy produkcji (CIM - Computer Integrated Manufacturing). Do tych ostatnich można zaliczyć pakiet Pafec EDM (Engineering Data Management).

Założona w 1976 r. brytyjska firma Pafec od początku swojej działalności dała się poznać jako producent bardzo drogich i bardzo dobrych programów do obliczeń inżynierskich. Niektóre moduły do prowadzenia obliczeń wytrzymałościowych metodą elementów skończonych już dawno osiągały cenę kilkudziesięciu tysięcy funtów brytyjskich. Gdy przyszły czasy graficznego interfejsu użytkownika, Pafec stworzył oprogramowanie wspomagające zarówno projektowanie (CAD), jak i automatyzujące całe etapy produkcji (CIM - Computer Integrated Manufacturing). Do tych ostatnich można zaliczyć pakiet Pafec EDM (Engineering Data Management).

Stosunkowo łatwo było Pafecowi zdyskontować ten dorobek wśród masowo powstających w drugiej połowie lat 80. systemów informacji geograficznej GIS (Geographical Information Systems). Pakiet Pafec GIS jest obecnie stosowany przez ponad 20 tys. użytkowników na całym świecie. Jest on przeznaczony dla graficznego środowiska X-Windows (OSF Motif lub Open Look) i pracuje na stacjach roboczych DEC, Hewlett-Packard, IBM, Sun Microsystems lub Silicon Graphics. Użytkownik systemu GIS może korzystać z baz danych Informix, Ingres lub Oracle.

Wśród formatów grafiki użytkownik ma dużą dowolność. Może operować zarówno obrazem rastrowym, wektorowym, jak i hybrydami rastrowo-wektorowymi. System wyposażono ponadto w liczne interfejsy do standardowych formatów grafiki (DXF, IGES, HPGL, DOGS - Pafec Design Office Graphics System, MOSS, TIFF) oraz możliwa jest konwersja między wieloma formatami danych graficznych, a także analizowanie danych graficznych i tekstowo-liczbowych, z generacją różnego rodzaju map modelowych.

W Polsce obliczeniowego oprogramowania Pafec używają już zakłady RAFAKO w Raciborzu, Instytut Lotnictwa w Warszawie, KOMAG w Gliwicach i Zakłady Cegielskiego w Poznaniu. Drogiego pakietu GIS używa na razie tylko jego dystrybutor, warszawski oddział brytyjskiej firmy ROEM. Stosuje on system do wykonywania usług szybkiej digitalizacji dostarczanych przez klientów map i tradycyjnych rysunków technicznych,które potem mogą być przetwarzane w innych tańszych systemach.


TOP 200