PZU wybrało Prokom i IBM

Dwa konsorcja - Prokom Software z Computer Science Corporation i IBM Polska z TIA - zostaną zaproszone do udziału w przetargu na informatyzację Grupy PZU.

Dwa konsorcja - Prokom Software z Computer Science Corporation i IBM Polska z TIA - zostaną zaproszone do udziału w przetargu na informatyzację Grupy PZU.

Z dalszej rozgrywki o kontrakt, dzięki któremu zwycięskie konsorcjum będzie przez najbliższe 3-4 lata informatyzować wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy PZU, odpadły ComputerLand z SAP, i Fujitsu. Szacunkowe wydatki na IT całej grupy ubezpieczeniowej to kilkaset milionów złotych rocznie.

Zwycięzca zostanie wybrany na przełomie maja i czerwca br. Największe szanse na wygraną ma Prokom, który od lat informatyzuje PZU. Jego oferta uzyskała największą liczbę punktów w ocenie PZU. W dalszej kolejności znalazły się IBM z TIA, , ComputerLand z SAP i Fujitsu.

Przedstawiciele Grupy PZU podkreślają, że nie chcą kupić nowego systemu. W całej grupie używanych jest ok. 400 różnych aplikacji, szukają więc platformy, za pośrednictwem której będą mogli nimi zarządzać. W ramach tego samego projektu PZU chce także ujednolicić platformy sprzętową i software'ową.


TOP 200