PWC: rośnie ryzyko cyberprzestępstw

Cyberprzestępstwa znajdują się w grupie czterech najczęściej raportowanych przez firmy przestępstw gospodarczych - wynika z raportu firmy doradczej PwC "Global Economic Crime Survey 2011". Co więcej badane firmy przewidują, że firmy przewidują, że najbliższym czasie ryzyko, że padną ofiarą cyberprzestępstw jeszcze wzrośnie.

26%

organizacji biorących udział w Polsce w badaniu PWC miało "kontakt" z cyberprzestępczością.

W Polsce cyberprzestępczość odnotowano w 26% organizacji biorących udział w badaniu. To więcej niż w Europie Środkowo - Wschodniej (18%) oraz na świecie (23%). W 2011 r. zarówno w Polsce jak i globalnie cyberprzestępstwa znalazły się w grupie czterech najczęściej raportowanych przez firmy przestępstw. Aż 37% polskich firm zauważyło wzrost ryzyka cyberprzestępczości w ciągu ostatniego roku. Co gorsza firmy przewidują, że w ciągu następnych 12 miesięcy to ryzyko jeszcze wzrośnie. Aż 34% polskich organizacji ocenia, iż w tym czasie może stać się ofiarą cyberprzestępstwa.

Dla globalnych firm największym zagrożeniem związanym z cyberprzestępczością jest ryzyko utraty reputacji. "Organizacja będąca przedmiotem cyberprzestępstwa, postrzegana jest przez partnerów biznesowych jako mniej bezpieczna, a odbudowa nadszarpniętej reputacji jest działaniem żmudnym i nie zawsze kończy się sukcesem. Dlatego też firmy starają się dbać o bezpieczeństwo swoich interesariuszy np. ochronę danych swoich klientów, tak aby budować swoją przewagę konkurencyjną. Przypadki cyberprzestępczości mogłyby wpłynąć na utratę zaufania klientów,a także kontrahentów firmy" - wskazuje Dariusz Cypcer, Dyrektor w zespole Usług Forensic PwC. Polskie organizacje najbardziej obawiają się natomiast kradzieży własności intelektualnej, w tym kradzieży danych, kradzieży lub utraty danych osobowych i przerw w świadczeniu usług.

Mimo tych obaw, ponad 1/3 globalnych organizacji nie posiada żadnych mechanizmów zapobiegania cyberprzestępczości. Z badania "Global Economic Crime Survey 2011" wynika też, że 42% przedsiębiorstw w Polsce i 40% przedsiębiorstw na świecie, w ogóle nie informowało pracowników o ryzyku cyberprzestępczości, natomiast w 33% polskich i 40% globalnych firm informowanie sprowadzało się jedynie do formy ogłoszeń lub e-maili. Jedynie 15% polskich organizacji przeprowadziło szkolenia komputerowe w tym zakresie, podczas gdy na świecie robi to ponad 1/3 badanych.


TOP 200