PTI krytykuje nowy Plan Informatyzacji Państwa

Polskie Towarzystwo Informatyczne przekazało do MSWiA opinię na temat Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015. Eksperci PTI skrytykowali nie tylko sam projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie PIP 2011-2015, ale także cały stosowany do tej pory mechanizm regulowania procesów informatyzacji.

Eksperci PTI piszą m.in., że w dotychczasowych PIP z lat 2006 i 2007 (konstruowanych przez legislatorów MSWiA) przyjęto, że PIP powinien być skonstruowany minimalistycznie, tj. odwoływać się do załącznika, którym jest właściwy Plan. Takie podejście niewątpliwie bardzo upraszcza legislacje (ocenie szczegółowej nie podlega załącznik), ale praktycznie pozostawia poza sferą regulacyjną reguły, wedle których odbywają się m.in. aktualizacja, modyfikacja czy ocena postępu realizacji planu. W rezultacie PIP wbrew intencjom ustawodawcy został "zamrożony".

Dotychczasowe funkcjonowanie PIP 2007-10 pokazało niestety, że nie był on w stanie spełnić roli głownie przez brak jasnych reguł modyfikacji i oceny realizacji Planu. Co więcej, nieaktualizowany PIP stał się w niezamierzony sposób, swoistym konserwatorem rozwiązań nie tyle sprawdzonych, ile przestarzałych (...) Szczególnie niepokojące jest kontynuowanie koncepcji, iż efekt interoperacyjności systemów informatycznych administracji publicznej da się uzyskać jedynie poprzez konsolidowanie realizowanych projektów w jednej jednostce. Jak pokazuje praktyka ostatnich lat jedyny efekt, który daje się w ten sposób uzyskać, to opóźnianie projektów i eliminowanie szerokiego spektrum wykonawców na rzecz kilku wybranych w postępowaniach niekonkurencyjnych.

W odniesieniu do samego projektu rozporządzenia eksperci PTI zwracają natomiast uwagę, że proponowany system nadzoru i monitoringu zadań PIP nie może być skuteczny ponieważ zaproponowano podejście bazujące na niespójnym zestawie wskaźników. Dodają, że nowy PIP w dużym stopniu zakłada, że realizacja projektów eGovernment byłaby dofinansowana ze środków funduszy europejskich, co nie znajduje pokrycia w zasadach stosowanych przez Komisje Europejską, która tego typu przedsięwzięcia wspiera tylko tam, środki unijne mają pomóc osiągnąć uzgodnione cele wspólnotowe.


TOP 200