PTC może kserować do woli

Polska Telefonia Cyfrowa, operator sieci Era, będzie nadal dokonywać kserokopii dokumentów przy zawieraniu z klientem umowy o świadczeniu dla niego usług telekomunikacyjnych. Decyzję o zgodności z prawem takiej procedury wydał Naczelny Sąd Administracyjny.

Polska Telefonia Cyfrowa, operator sieci Era, będzie nadal dokonywać kserokopii dokumentów przy zawieraniu z klientem umowy o świadczeniu dla niego usług telekomunikacyjnych. Decyzję o zgodności z prawem takiej procedury wydał Naczelny Sąd Administracyjny.

Wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wydał zakaz kserowania przez Erę całych stron z dokumentów kientów, jakoby takie działanie było niezgodne z prawem. PTC zaskarżyła decyzję do NSA. Według GIODO, przy zakupie telefonu komórkowego, abonent powinien podać operatorowi niezbędne dane osobowe, natomiast ksero zdjęcia wraz z opisem jego cech szczegółowych jest łamaniem prawa. Decyzją NSA operator może nadal legalnie kserować dokumenty swoich abonentów.