PSI po nowemu

Grupa inicjatywna skupiona wokół ICM dąży do powołania polskiego oddziału Internet Society - ISOC Polska.

Grupa inicjatywna skupiona wokół ICM dąży do powołania polskiego oddziału Internet Society - ISOC Polska.

W połowie września br. odbyło się spotkanie założycielskie nowej organizacji. Wybrano na nim Komitet, którego zadaniem jest formalna rejestracja ISOC Polska.

Celem powołania tej organizacji ma być tworzenie raportów o stanie polskiego Internetu oraz działania na rzecz liberalizacji polskiego rynku internetowego i telekomunikacyjnego. Polski oddział Internet Society ma prowadzić lobbing na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Założyciele ISOC Polska mają nadzieję, że organizacja to stanie się platformą współpracy wszystkich podmiotów aktywnych w polskim Internecie, a więc przede wszystkim firm.

Już w 1995 r. powołano organizację Polska Społeczność Internetu, która mimo początkowo szybkiego rozwoju, ostatecznie uległa marginalizacji. Już wówczas podejmowano próby, by PSI przekształcić w część ISOC. Były to jednak działania nieudane - głównie ze względu na wysoką składkę, jaką musieliby również wnosić członkowie polskiego oddziału ISOC. Dopiero teraz ISOC zgodził się na jej obniżenie.

Macierzysta organizacja Internet Society zrzesza ok. 6 tys. członków, wśród których znajduje się większość światowych pionierów i autorytetów Internetu. Pod jej egidą działają grupy robocze Internet Architectur Board oraz Internet Engineering Task Force, które wyznaczyły obecnie obowiązujące w sieci globalnej standardy i rozwiązania. Polski oddział Internet Society będzie miał formalny status tzw. chapter. Oddziały Internet Society obecnie istnieją w 57 krajach.


TOP 200