POLTAX: worek bez dna

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwo Finansów nie potrafi analizować opłacalności kolejnych przedsięwzięć informatycznych. Brakuje pełnej ewidencji wydatków związanych z procesem informatyzacji resortu. Na pytania NIK o koszt POLTAXU ministerstwo odpowiedziało, że w latach 1996-2001 wydatkowano na ten cel łącznie 374 mln zł, w tym na sprzęt i oprogramowanie 231 mln zł.

Wykazane przezeń wydatki na informatyzację nie obejmują jednak wszystkich nakładów. Ich część była ewidencjonowana w ramach kosztów ogólnych Ministerstwa Finansów i organów skarbowych, w tym również wydatków osobowych pracowników Zespołu ds. Informatyzacji Systemu Podatkowego działającego w Izbie Skarbowej w Warszawie, które w latach 1999-2001 wyniosły ok. 24 mln zł.

W latach 1996-2001, które były przedmiotem kontroli NIK, na informatyzację resortu finansów zaplanowano ogółem prawie 600 mln zł, a wydatkowano jedynie ok. 62% tej kwoty. W poszczególnych latach wykonanie planu wynosiło od 93% w 1998 r. do 52% w 2001 r. Jest to chyba jedyny przypadek w administracji rządowej, gdzie fundusze na informatyzacje są większe od potrzeb poszczególnych resortów.

Zobacz również:

  • Kolejna fala komputerów z ARM pojawi się pod koniec 2024 roku
  • Chatboty firmy OpenAI będą się szkolić na danych publikowanych przez serwis Reddit

Marsz żółwia

NIK nie ma wątpliwości, że w okresie ponad 12-letniej budowy systemu IT na potrzeby poboru podatków stworzono zaledwie podstawy do funkcjonowania jednolitego i spójnego systemu informatycznego w urzędach skarbowych. Wciąż nie zbudowano podsystemu wspomagającego pracę kontroli skarbowej. Nie stworzono zatem systemu pozwalającego na trafne wytypowanie podatników nie wywiązujących się z obowiązków podatkowych, a także na uzyskanie pełnych danych o tych podatnikach przed rozpoczęciem czynności kontrolnych. Tak wygląda informatyzacja zaczęta siłami francuskiego Bulla w latach 1990-1995, a kontynuowana następnie przez resortowych informatyków.

Owszem, NIK dostrzega, że w latach 2000-2002 doprowadzono do uzyskania zadowalającego stanu “obsługi informatycznej czynności merytorycznych wykonywanych przez pracowników urzędów skarbowych”. Opinia ta dotyczy aplikacji systemu POLTAX - REJESTRACJA, WYMIAR, EGAPOLTAX, POLTAX-2B lub KSG, które zostały zainstalowane i funkcjonowały w skontrolowanych przez NIK urzędach. Niemniej jednak “funkcjonujące podsystemy POLTAX-u nie były wolne od wad i usterek rzutujących na prawidłowość funkcjonowania systemu”.

***

Więcej w tygodniku Computerworld nr 15/2003 (data wydania 14 kwietnia br.)

Czytaj także:

Nagi fiskus -https://www.computerworld.pl/artykuly/26383.html

Lista życzeń, lista potrzeb -https://www.computerworld.pl/artykuly/26385.html

Fucha na państwowym - https://www.computerworld.pl/artykuly/27424.html

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200