POL-34 dziesięciokrotnie zwiększy przepustowość

Dotychczas metropolitalne sieci MAN, ośrodki akademickie i centra Komputerów Dużej Mocy były połączone siecią szkieletową ATM o przepustowości 2, 34 i 155 Mb/s, wynajmowaną od Tel-Energo i sieci Kolpak.

Dotychczas metropolitalne sieci MAN, ośrodki akademickie i centra Komputerów Dużej Mocy były połączone siecią szkieletową ATM o przepustowości 2, 34 i 155 Mb/s, wynajmowaną od Tel-Energo i sieci Kolpak.

Kłopoty zaczęły się w listopadzie 2001 r., kiedy uruchomiono międzynarodowe łącze o przepustowości 2,5 Gb/s. W wielu miejscach pojawił się problem przeciążenia sieci. Dlatego w styczniu 2002 r. ogłoszono przetarg na usprawnienie infrastruktury łączącej wszystkie metropolitalne sieci MAN.

"Naszym założeniem było zapewnienie każdemu z MAN-ów łączy co najmniej o rząd wielkości szybszych niż użytkowane dotychczas" - mówi Maciej Stroiński, dyrektor techniczny Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, jeden z inicjatorów przedsięwzięcia. Łącza te mają być wykorzystywane do czasu zastąpienia ich siecią budowaną w ramach projektu Internet Optyczny Pionier, która do 2005 r. ma objąć zasięgiem całą Polskę.

Właśnie ze względu na perspektywę połączenia POL-34 z Pionierem do udziału w przetargu zaproszono firmy, dysponujące sieciami wykorzystującymi urządzenia DWDM (Dense Wavelenght Division Multiplexing), zwielokrotniające liczbę wykorzystywanych fal optycznych. Do przetargu stanęły Tel-Energo i Telekomunikacja Kolejowa. Ostatecznie - ze względu na cenę - wybrano ofertę tej ostatniej. Wartość podpisanego kontraktu wyniesie ok. 14 mln zł i jest porównywalna z kosztami dotychczasowej dzierżawy łączy obsługujących sieć POL-34. Środki na pokrycie tych kosztów pochodzą z dotacji KBN i opłat pobieranych przez sieci metropolitalne.

Zmodernizowany POL-34 będzie wykorzystywać technologie ATM i Gigabit Ethernet oraz routery Cisco (7200, 7500, 12000 GSR). Zapewnią one przepustowość na poziomie 622 Mb/s (w głównym kanale) oraz 155 i 34 Mb/s (w gałęziach). W specyfikacji przetargowej wymieniono 2 typy łączy: SDH STM-4 i światłowody.

Część sieci metropolitalnych musi wyasygnować środki na unowocześnienie sprzętu. "Kilka sieci będzie musiało kupić nowe karty do przełączników ATM. Takie wydatki były jednak nieuniknione w związku z przebudową szkieletu. W przypadku sieci MAN na Górnym Śląsku zakupów dokonaliśmy pod koniec 2001 r. W niektórych miastach kończone są inwestycje polegające na usprawnieniu dostępu do sieci Tele- komunikacji Kolejowej" - wyjaśnia Piotr Sąsiedzki, dyrektor ds. technicznych w Centrum Komputerowym Politechniki Śląskiej.

Zgodnie z zamierzeniami, do połowy 2002 r. POL-34 w całej Polsce ma osiągnąć status produkcyjny. Z czasem będzie ona integrowana z pojawiającymi się elementami Pioniera. "Chcemy w nową sieć wkomponować światłowody i rozpocząć samodzielne próby z urządzeniami w technologii DWDM. Liczymy tu na udział dostawców, którzy byliby zainteresowani późniejszą współpracą przy budowie Internetu Optycznego Pionier" - zapowiada Maciej Stroiński.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200