PKP CARGO na bazie danych Oracle

Zatrudniająca ponad 20 tys. osób spółka PKP CARGO obsługuje ponad 56% ruchu towarowego w kraju.

Spółka zdecydowała się na rozszerzenie posiadanych rozwiązań bazodanowych Oracle. Modernizacja środowiska bazodanowego to pierwszy krok do kompleksowego unowocześnienia infrastruktury IT. Planowana jest modernizacja systemów eksploatacyjnych i handlowych. Do środowiska bazodanowego Oracle migrowane są najważniejsze aplikacje transakcyjne. "Zgodnie z podjętą przed wielu laty decyzją zarządu, standaryzujemy nasze na bazie danych Oracle. Aby wykorzystywać tę platformę jeszcze lepiej, w ostatnim czasie zawarliśmy umowę licencyjną typu ULA. Dzięki tej formie licencjonowania mamy możliwość elastycznego rozszerzania naszych aplikacji na dowolną liczbę procesorów, a także przewidywalność opłat utrzymaniowych, co nie jest bez znaczenia w planowaniu wydatków na IT" - mówi Stanisław Fendryk, zastępca dyrektora Biura Teleinformatyki w PKP CARGO. Plany zakładają konsolidację środowiska aplikacyjnego spółki PKP CARGO w ramach własnego centrum danych. Wdrożenia stosownych rozwiązań Oracle będą prowadzone przez wewnętrzny zespół IT spółki.


TOP 200