PKN ORLEN zarządza tożsamościami pracowników

PKN ORLEN zakończył wdrożenie systemu zarządzania tożsamością Oracle Identity Manager. Narzędzie ma zapewnić pracownikom możliwość łatwej identyfikacji w aplikacjach korporacyjnego systemu IT, a jednocześnie nie dopuścić do powstawania nadużyć związanych z niewłaściwym wykorzystywaniem praw dostępu do danych.

Wdrożone oprogramowanie ma umożliwić firmie uporządkowanie tożsamości użytkowników - tak, aby każda osoba mogła być jednoznacznie rozpoznana w systemie informatycznym, nadawanie uprawnień poszczególnym użytkownikom, a następnie centralną kontrolę ich kont i praw dostępu do zasobów informatycznych firmy.

W ramach wdrożenia zainstalowano także system Oracle Access Manager, rozwiązanie do kontroli dostępu pozwalające użytkownikowi na uwierzytelnianie i pojedyncze logowanie do aplikacji, zintegrowane z mechanizmem logowania domenowego.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200