PIIiT

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wraz z nowo mianowanym Pełnomocnikiem Premiera ds. Informatyki, Markiem Carem, zorganizowała konferencję prasową dla dziennikarzy na temat wspólnych działań planowanych w najbliższym czasie, a mianowicie: I Kongresu Informatyki Polskiej, CeBIT '95 oraz Vademecum Polskiego Rynku Teleinformatycznego.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wraz z nowo mianowanym Pełnomocnikiem Premiera ds. Informatyki, Markiem Carem, zorganizowała konferencję prasową dla dziennikarzy na temat wspólnych działań planowanych w najbliższym czasie, a mianowicie: I Kongresu Informatyki Polskiej, CeBIT '95 oraz Vademecum Polskiego Rynku Teleinformatycznego.

Plany Pełnomocnika

Marek Car poinformował o planach powołania przy każdym Urzędzie Wojewódzkim Pełnomocnika ds. Informatyki, co miałoby na celu zapewnienie bardziej elastycznej wymiany informacji o stanie komputeryzacji Administracji Państwowej. Zapowiedział także krytyczną obserwację realizacji takich projektów rządowych jak Pesel, Poltax, PEAR oraz zamówienia publiczne, których terminy finalizacji są systematycznie przesuwane. Szkoda tylko, że dziennikarze nie dowiedzieli się, jaki jest podział kompetencji między Pełnomocnikiem a Biurem Informatyki Urzędu Rady Ministrów.

I Kongres Informatyki Polskiej

Wacław Iszkowski i Jarosław Deminet przedstawili założenia programowe i organizacyjne I Kongresu Informatyki Polskiej, który ostatecznie odbędzie się w Poznaniu w dniach 1-3 grudnia br. Głównym celem Kongresu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: "Jakie jest i będzie w najbliższych latach zapotrzebowanie na rozwój informatyki w Polsce oraz jaką część tych potrzeb i przy jakich warunkach można zrealizować w kraju, a co i jak trzeba zaimportować". Na Kongresie będą reprezentowane wszystkie środowiska działające w sferze informatycznej, zgrupowane w trzech grupach: edukacji, użytkowników oraz producentów i dostawców.

CeBIT '95

PIIiT zamierza podjąć się koordynacji uczestnictwa oraz promocji polskich firm na Targach CeBIT '95 (Hanover, 8-15 marca 1995 r.). Rząd RP jest zainteresowany uczestnictwem polskich firm w Targach, a więc PIIiT proponuje im udział w Targach (samodzielny lub na wspólnym stoisku) z refundacją znaczącej części kosztów. Dofinansowanie z Departamentu Promocji MWGzZ lub "Beratungsdienst fur die Wirtschaft" jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem PIIiT lub KIG.

Termin nadsyłania zgłoszeń do PIIiT mija 15 lipca 1994 r. Oficjalne zgłoszenie do Dyrekcji Targów CEBIT '95 w Hanoverze upływa 31 lipca 1994 r.

Vademecum Rynku Teleinformatycznego

Ostatnim punktem konferencji było przedstawienie koncepcji cyklicznego wydawnictwa PIIiT, jakim byłoby Vademecum Rynku Teleinfomatycznego w Polsce. Rocznik o objętości ok. 300 stron będzie zawierał rozdziały poświęcone: analizie rynku teleinformatycznego, oprogramowaniu, sprzętowi komputerowemu i telekomunikacyjnemu, rynkowi wydawnictw, szkoleniom informatycznym, targom i wystawom, organizacjom oraz stowarzyszeniom, rynkowi informacji w Polsce itd. W jego skład mają wejść także katalogi firm komputerowych i telekomunikacyjnych.


TOP 200