PIIT wybrała zarząd na kolejną kadencję

Członkowie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji podczas piątkowych obrad udzielili absolutorium ustępującej radzie i wybrali nowy zarząd na lata 2003-2005. Prezesem izby ponownie został Wacław Iszkowski (TP Internet) pełniący tę funkcję od 1993 r.

Wiceprezesami PIIT będą Ireneusz Dąbrowski (Tech Data) i Aleksander Frydrych (Projecta). Funkcje wiceprezesów objęli Wojciech Hałka (Netia) oraz Michał Rogalski (ComputerLand). W skład 20 osobowej rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji weszli m.in. Maciej Kozłowski (NASK), Grażyna Piotrowska - Oliwa (TP SA), Zbigniew Dziarnowski (Tel-Energo), Zenon Filipiak (DGT), Konrad Makomaski (ORE) i Wojciech Gawęda (SM – Media).

Podczas XII walnego zgromadzenia prezes Wacław Iszkowski mówił o roli PIIT w procesie stanowienia prawa dotyczącego branży teleinformatycznej. Najważniejsze zadania izby w 2003 r. to aktywne włączenie się do prac nad kolejną nowelizacją Prawa telekomunikacyjnego oraz ustaw o prawach autorskich, zamówieniach publicznych czy przygotowywanej ustawy o lobbingu.

Zobacz również:

  • Facebook bez treści informacyjnych w Kanadzie

PIIT powstała w styczniu 1993 r. Członkami izby są przedstawiciele ponad 170 firm działających w branży telekomunikacyjnej i informatycznej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200