PIIT w ‘sprawie importu’

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wyraziła protest przeciwko działaniom urzędów skarbowych i prokuratury, upowszechniających informacje, które w postępowaniach przygotowawczych powinny być objęte tajemnicą. Według PIIT, zarzuty stawiane firmom eksportującym i importującym komputery dla celów edukacyjnych opierają się na niejednoznaczności zapisów ustawowych i ich dowolnej interpretacji przez organa skarbowe.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wyraziła protest przeciwko ostatnim działaniom urzędów skarbowych oraz prokuratury. Zdaniem PIIT, wyrażanie przez urzędników organów skarbowych i prokuratorów opinii na temat winy osób, które nie zostały uznane przez sąd za winne zarzucanych czynów, jest nadużyciem prawa. W swoim oświadczeniu Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji odnosi się zapewne do sprawy Optimusa i JTT. PIIT przypomina, że wszelkie informacje w postępowaniu podatkowym powinny być objęte tajemnicą skarbową, a w śledztwie - tajemnicą śledztwa.

Zarząd PIIT podkreśla, że „zarówno w sprawie eksportu i importu komputerów dla celów edukacyjnych, jak i w sprawach związanych z opodatkowaniem obrotu oprogramowaniem zarzuty urzędów skarbowych oraz prokuratury opierają się na wysokiej niedoskonałości i niejednoznaczności zapisów ustawowych oraz często na niezrozumieniu przez urzędników aparatu skarbowego elementarnych właściwości obrotu sprzętem i oprogramowaniem jako przedmiotu podlegającego przepisom podatkowym”.

Podobny sprzeciw wyraziła niedawno także Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych. Jej zarząd postanowił zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o przeanalizowanie działań urzędów skarbowych i prokuratury pod kątem ochrony praw obywatelskich.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200