PGNiG: większa kontrola informacji

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wdrożyło system Oracle Information Rights Management 10g. zabezpieczający poufne i potencjalnie cenne informacje firmowe.

Obejmuje on informacje, nad którymi pracują lub które wykorzystują pracownicy firmy, takie jak: specyfikacje produktowe, polityka cenowa, materiały szkoleniowe czy badania rynkowe. System w wersji pilotażowej został wdrożony przez specjalistów działu Oracle Consulting we współpracy z działem IT PGNiG i jest przygotowany do obsługi do 1000 użytkowników rozproszonych w wielu oddziałach regionalnych. System pozwala użytkownikom na elektroniczne "pieczętowanie dokumentów", czyli zabezpieczanie ich przed niepowołanym dostępem. Użytkownicy oznaczają dokumenty, używając znanych sobie aplikacji środowiska MS Windows, biznesowych oraz desktopowych - m.in. Microsoft Office, , Internet Explorer, MS Outlook - z którymi system Oracle się integruje. System sprawuje kontrolę nad dokumentami niezależnie od tego, gdzie w przedsiębiorstwie się znajdują, a nawet wtedy, gdy opuszczają wewnętrzne sieci firmowe, obejmując swym nadzorem komputery biurowe, laptopy czy przenośne urządzenia bezprzewodowe. "System jest łatwy w obsłudze nie tylko dla użytkowników biznesowych, ale także dla zespołu administratorów. Udostępnia reguły, które można stosować względem poszczególnych dokumentów i ich klas oraz które można zmieniać nawet po wysłaniu dokumentów i wiadomości e-mail poza firmę" - mówi Krzysztof Kaczyński, dyrektor Departamentu Informatyki w PGNiG.


TOP 200