PFRON w chmurze GTS

Dostawca zintegrowanych usług telekomunikacyjnych oraz centrum danych GTS Poland wdrożył dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługę prywatnej chmury.

Firma podpisała z Funduszem dwuletni kontrakt na usługę zarządzanego hostingu dedykowanego wraz z platformą wirtualizacyjną do obsługi systemu dofinansowań i refundacji środków.

Usługa zarządzanego hostingu dedykowanego stanowiła podstawę do stworzenia redundantnej chmury prywatnej. Chmura jest osadzona w dwóch centrach danych GTS. Dostęp do gromadzonych w niej danych zapewnia łącze telekomunikacyjne doprowadzone do siedziby Funduszu. GTS Poland na rzecz zbudował już dla PFRON sieć korporacyjną.

Zobacz również:


TOP 200