PC. Jak minął rok 1992.

Zbliżający się koniec roku zachęca do ogólniejszych analiż rynkowych - dlatego też spróbujmy nieco bliżej przyjrzeć się zmianom cen komputerów typu PC w ostatnich 12 miesięcach.

Zbliżający się koniec roku zachęca do ogólniejszych analiż rynkowych - dlatego też spróbujmy nieco bliżej przyjrzeć się zmianom cen komputerów typu PC w ostatnich 12 miesięcach. Aby sprawę sobie ułatwić, uzupełniliśmy cotygodniowy diagram "Średnie ceny PC" o wykres zmian średniego kursu dolara w tym samym okresie. Porównanie tych przebiegów uwidoczniło relację między ceną sprzętu komputerowego i wartością złotówki. Zaobserwowane pewne opóźnienie wzrostu cen w reakcji na zmiany kursu dolara jest prawdopodobnie wynikiem bezwładności przy ustalaniu cen i konstruowaniu nowych cenników przez sprzedawców. Bardzo wyraźnie rysuje się sierpniowy spadek cen komputerów powstały na skutek ogólnoświatowych tendencji związanych z tzw. wojną cen PC. Obecnie ceny PC wykazują tendencję wzrostową, mimo zaistniałej stabilizacji krajowego kursu dolara i "uspokojenia" się cen sprzętu za granicą. Wzrost cen krajowych należy więc raczej łączyć z tradycyjnie nasilającym się w grudniu popytem na sprzęt komputerowy ze strony instytucji i przedsiębiorstw państwowych. Jak zwykle dopiero pod koniec roku wielu rodzimych nabywców "dowiaduje" się ile pieniędzy muszą jeszcze wydać, aby wykonać tegoroczny plan finansowy. Ci wszyscy, którzy nie są pod biurokratyczno-planistyczną presją a chcą kupić taniej powinni spokojnie poczekać do stycznia.


TOP 200