Outsourcing w Europie

Sondaż agencji badań rynkowych Frost & Sullivan przewiduje poważny wzrost sprzedaży usług outsourcingowych na rynku europejskim. W 1993 r. wartość obrotów wynosiła 4,3 mld USD, a w 1998 r. ma już osiągnąć pułap 8,3 mld USD. Tym samym, agencja przewiduje, że średni wzrost, w ciągu najbliższych 5 lat, wyniesie 14% rocznie.

Sondaż agencji badań rynkowych Frost & Sullivan przewiduje poważny wzrost sprzedaży usług outsourcingowych na rynku europejskim. W 1993 r. wartość obrotów wynosiła 4,3 mld USD, a w 1998 r. ma już osiągnąć pułap 8,3 mld USD. Tym samym, agencja przewiduje, że średni wzrost, w ciągu najbliższych 5 lat, wyniesie 14% rocznie.

Przeprowadzone pod koniec 1993 r. badanie obejmowało rynki w 15 krajach. Największe obroty w zakresie outsourcingu odnotowano w W. Brytanii, Francji i Niemczech, gdzie sprzedaż usług przekracza miliard USD. W Hiszpanii i Włoszech wzrost wynosi odpowiednio 22% i 18% rocznie. Raport agencji zakłada, że w najbliższym czasie największy wzrost sprzedaży wystąpi w usługach sieciowych i zarządzaniu zasobami. Największymi ich odbiorcami pozostaje wciąż przemysł, a następnie administracja rządowa i usługi. Natomiast wzrost wpływów ze sprzedaży systemów informatycznych dla bankowości będzie - w porównaniu z latami ubiegłymi - niewiele wyższy - 16% rocznie. "Trudności ekonomiczne jakie przeżywała Europa w ciągu ostatnich dwóch lat spowodowały, że wiele firm zaczęło rozważać możliwość outsourcingu w dziedzinie systemów informatycznych -stwierdza raport. Głównym celem stało się obecnie obniżenie kosztów i poprawa jakości tych systemów".

Europejski rynek usług outsourcingowych jest zdominowany przez duże międzynarodowe lub krajowe przedsiębiorstwa (EDS czy niemiecki Systemhaus) wspomagane przez dostawców urządzeń (IBM). Największy na tym rynku jest EDS (11,6%).


TOP 200