Otworzyć okna jak najszerzej

Problem otwartości systemów komputerowych trochę przypomina niektóre dylematy, z którymi zmagają się politycy - jedni bardzo wiele mówią o otwartości, drudzy ją po prostu robią.

Problem otwartości systemów komputerowych trochę przypomina niektóre dylematy, z którymi zmagają się politycy - jedni bardzo wiele mówią o otwartości, drudzy ją po prostu robią.

To drugie podejście charakteryzuje, jak się zdaje, niektóre niekoniecznie znane szerokiej publiczności firmy, których produkty wchodzą właśnie do Polski za pośrednictwem brytyjskiej firmy Unipalm. Interesujący jest zwłaszcza pakiet oprogramowania, opracowany wspólnie z kilkoma firmami współpracującymi (TGV, NCD, FTP Software, Integrated Inference Machines, PIPEX, Planar Systems, SunSelect, JSB Computer Systems), który stwarza wspólną, bezkonfliktową platformę graficzną typu i X Window, integrującą szeroką gamę systemów operacyjnych i sieciowych. Oprogramowanie umożliwia posługiwanie się rozbudowanymi systemami komputerowymi w standardowym środowisku Windows, zwalniając użytkownika z obowiązku poznawania struktury systemu. Pakiet Unipalm oferuje wiele rozwiązań, które zgodnie z zapowiedziami, mają być realizowane dopiero w systemie Windows NT.

Podstawę pakietu Unipalm stanowią:

PC-NFS - umożliwia użytkownikowi komputera zgodnego z IBM PC swobodny dostęp do wszystkich zasobów sieci Unix/NFS, VMS systemów mainframów IBM. Wykorzystuje szeroki zestaw protokołów komunikacyjnych. Pozwala także na korzystanie z sieciowych drukarek oraz elektronicznej poczty. PC-NFS jest zgodny z DOS 5.0, DR DOS 6.0 oraz MS Windows 3.0 i 3.1. Na życzenie, program może emulować terminale IBM, DEC i Tektronix.

PC/TCP Plus - podłącza DOS-owski komputer osobisty do systemów IBM, DEC i unixowych w oparciu o protokół TCP/IP. Może jednocześnie współpracować z sieciami Novell, PCSA, Vines, 3+Open, 10-Net, LANsmart, LAN Manager i DECnet na platformie Ethernet, Token Ring, StarLan, X.25, SLIP. Istnieje również odmiana programu PC/TCP for OS/2.

Oba programy wyposażono w zestawy narzędzi dla programistów, które unożliwiają klientowi prowadzenie prac rozwojowych we własnym zakresie.

Powyższe programy są podstawą działania pozostałych pozycji z oferty Unipalm. Oto niektóre z nich:

MultiView DeskTop - umożliwia korzystanie z aplikacji Unixu pod kontrolą MS Windows jednocześnie ze "zwykłymi" programami DOS i Windows. Program skutecznie zaciera przed użytkownikiem różnice między różnymi środowiskami systemowymi, umożliwiając m.in. dynamiczną wymianę danych (DDE - Dynamic Data Exchange) między aplikacjami lokalnymi i odległymi oraz zachowując funkcje takie, jak Copy i Paste pomiędzy oknami - przez clipboard lub za pomocą własnego mechanizmu MultiView. Program jest częścią szerszego pakietu MultiView, który zdobył wiele prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. British Design Award i ICL Vendor Award.

PC-Xview - zamienia komputer osobisty w pełnowartościowy terminal X Window. Zgodny z Open Look i OSF/Motif, umożliwia współbieżne wykonywanie wielu zadań implementowanych w różnych komputerach, kontrolowanych jednocześnie w oknach X Windows. Pozwala wymieniać dane pomiędzy dowolnymi oknami. Pracuje na platformie PC/TCP lub PC/NFS.

X11/AT - integruje X Windows i MS Windows w ten sposób, że wszystkie okna, niezależnie od swej natury, są przedstawione jako aplikacje MS Windows. Dodatkowo zawiera kompilator fontów tworzonych przez użytkownika. Komputer klasy 386 pod kontrolą X11/AT pracuje z wydajnością porównywalną ze stacją roboczą SUN-3.

XTech X/Motif for Sun - wprowadza standard X/Motif do stacji roboczych SUN-a, dzięki czemu aplikacje SunView i X/Motif mogą pracować współbieżnie, bez potrzeby przełączania systemu z jednego na drugi, a nawet dopuszczając przekazywanie danych pomiędzy dowolnymi aplikacjami. Na wyposażeniu jest biblioteka narzędzi dla programistów. Pracuje na stacjach SPARC, Sun-3 i 386i.

LANWatch - instalowany na PC analizator pracy sieci komputerowej, która może obejmować TCP/IP, DECnet, Novell, XNS, Vines i Apple Talk.

PIPEX - (Public IP EXchange) program umożliwiający podłączenie PC do sieci Internet.

Przedstawicielem Unipalm w Polsce jest krakowskie Centrum Oprogramowania CLICO.


TOP 200