Otwarte Fundusze Emerytalne rozbudowują ofertę internetową

PTE PZU uruchomiło serwis internetowy i WAP dla klientów funduszu Złota Jesień, a Zurich Solidarni OFE zastosował klucz 128-bitowy do zabezpieczenia przesyłanych danych.

PTE PZU, towarzystwo emerytalne, zaoferowało swoim klientom usługi dostępu do danych za pomocą Internetu i telefonów komórkowych zgodnych z WAP.

Wraz z nową ofertą osoby korzystające Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota jesień mogą dzięki przeglądarce uzyskać wgląd do swojego konta. W przypadku dostępu za pomocą urządzenia zgodnego z WAP, klient otrzymuje informacje o saldzie i ostatniej operacji na swoim rachunku.

Usługi przygotowane zostały przez spókę PZU-CLA Agent Transferowy, należącą do PZU Życie i ComputerLandu. Towarzystwo planuje wykorzystanie tych rozwiązań w ubezpieczeniach majątkowych i na życie.

<B>Szyfrowany Zurich </B>

Tymczasem Zurich Solidarni OFE zastosował protokół SSL z kluczem 128-bitowym, do danych udostępnianych przez Internet. Przedstawiciele Zurich Solidarni twierdzą, że jest to pierwsze wykorzystanie tak silnego mechanizmu zabezpieczeń w polskim funduszu emerytalnym.

Grupa Zurich planuje także uruchomienie na swoich stronach WWW udostępnienie mechanizmu wyliczającego emeryturę z ZUS i OFE oraz pozwaląjacego na oszacowanie wysokości składki płaconej w ramach III filaru społecznego systemu ubezpieczeń.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200