Otwarcie sieci LUBMAN

Symboliczne otwarcie sieci LUBMAN - Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w Lublinie - odbyło się 7 grudnia 1994 r. Sieć LUBMAN działa już prawie od roku, ale oficjalna uroczystość zaznaczyła ukończenie budowy jej podstawowej części.

Symboliczne otwarcie sieci LUBMAN - Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w Lublinie - odbyło się 7 grudnia 1994 r. Sieć LUBMAN działa już prawie od roku, ale oficjalna uroczystość zaznaczyła ukończenie budowy jej podstawowej części.

Z sieci LUBMAN korzysta w tej chwili wszystkie 5 wyższych uczelni Lublina, wiele instytutów naukowo-badawczych, a nawet dwa licea ogólnokształcące. Sieć tworzy 21 km instalacji światłowodowej FDDI o strukturze pierścienia z 5 komputerami komunikacyjnymi (routery Cisco). Jeden z nich AGS+ obsługuje m.in. połączenia międzymiastowe , zaś drugi, tego samego typu, przeznaczony jest dla sieci MAN i łączy śródmieście Lublina z Centrum Sieci. W sieci pracują 22 serwery NetWare i 17 serwerów Unix.

W sieci LUBMAN pracuje ponad 1100 komputerów (głównie mikro), korzysta z niej ponad 3000 aktywnych użytkowników (nie licząc użytkowników zbiorowych, np. grup studenckich). Ze światem łączy LUBMAN-a linia 2 Mb/s poprowadzona do Warszawy. Szybkość transmisji wewnątrz pierścienia FDDI wynosi standardowo 100 Mb/s, dla dołączonych sieci lokalnych to 10 Mb/s (głównie Ethernet, choć zdarza się jeszcze ArcNET).

Na uroczystość otwarcia LUBMAN przybyli licznie przedstawiciele prasy, radia i TV. Wzięli w niej udział rektorzy i prorektorzy wyższych uczelni Lublina, dyrektorzy instytutów naukowo-badawczych oraz goście: minister Małgorzata Kozłowska z KBN i dr M. Zmyślony z BIURM. Korzystając z okazji pani minister nakreśliła zasady polityki KBN w odniesieniu do komputeryzacji kraju - zaznaczyła, że na te cele przewidziano nieco więcej środków niż w 1994 r.

Całą uroczystość zorganizowała Rada Użytkowników sieci LUBMAN i Zakład Informatycznej Obsługi UMCS (jednostka wiodąca budowy sieci LUBMAN). Warto dodać, że w Lublinie jest realizowany projekt SIT (System Informacji o Terenie), którego autorzy są zainteresowani włączeniem zasobów bazy do sieci LUBMAN.


TOP 200