Ostatni gwizdek

Trzecia wersja Release Candidate Windows 2000 zawiera kilka zmian w stosunku do dostępnych wcześniej wersji testowych.

Trzecia wersja Release Candidate Windows 2000 zawiera kilka zmian w stosunku do dostępnych wcześniej wersji testowych.

Wraz z wersją Windows 2000 RC3 Microsoft udostępnił szczegółową listę zagadnień, które należy uwzględnić przy instalacji systemu na stacjach roboczych i serwerach. Dołączył także wykaz aplikacji, które nie są zgodne z Windows 2000 bądź mogą działać na tej platformie tylko po zapewnieniu odpowiedniej procedury instalacyjnej i uwzględnieniu dodatkowych wskazówek.

Na aktualizację systemu muszą zwrócić szczególną uwagę użytkownicy, którzy wykorzystywali indywidualną konfigurację praw dostępu do plików systemowych i bazy Registry (np. w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa i ograniczenia do nich dostępu). Procedura instalacyjna RC3 zmienia bowiem wszystkie te ustawienia na standardowe, co może spowodować większe "otwarcie" systemu. Zmiana ta może dotyczyć również w pewnym stopniu aplikacji, które działają w tle systemu lub korzystają z serwisów systemowych. Wykorzystywane przez te aplikacje konta należy dołączyć do nowej grupy Power Users (uczestnicy tej grupy mogą modyfikować konfigurację komputera, instalować i usuwać aplikacje, ale nie mogą podglądać danych innych użytkowników). Dokument z zaleceniami dotyczącymi instalacji proponuje również, by dodać do grupy Power Users konta wszystkich użytkowników logujących się interaktywnie na stacjach roboczych i serwerach.

Problemy

Aktualizacja istniejących systemów nie jest tak bezproblemowa, jak zapowiadał Microsoft. Przede wszystkim problemy mogą wystąpić przy aktualizacji Windows 9x z zainstalowanym oprogramowaniem QEMM 98, oprogramowania NetShow 1.0, a także wielu komponentów serwerowych: serwera zdalnego dostępu, serwera internetowego IIS, usług Windows Media i Message Queuing. System ma również szczególne wymagania dotyczące procesu instalacji i konfiguracji usług Internet Connection Sharing (ICS) oraz obsługi Telephony API (TAPI).

Microsoft w opisie RC3 dołącza informację o tym, jakie działania należy podjąć, by zabezpieczyć dodatkowo protokół TCP/IP i funkcję Telnet. Niestety, bezpieczniejsza konfiguracja tych komponentów systemowych nie jest standardem.

Uwaga - samolot

Instrukcja zawiera jeszcze jedną istotną wskazówkę. Microsoft informuje osoby podróżujące samolotami z komputerami przenośnymi, że aby zastosować się do zaleceń linii lotniczych, konieczne jest całko- wite wyłączenie notebooka z systemem Windows 2000. Nie wystarczy tylko jego "uśpienie" (tryb Suspend). Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie opcji hibernacji, po wybraniu której komputer nagrywa zawartość pamięci na dysk twardy i zostaje wyłączony.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200