„Oskarowe” wdrożenia systemów Comarch ERP

Materiał promocyjny Co roku Comarch organizuje konferencję „Partnerstwo”, czyli spotkanie dla sieci partnerów biznesowych krakowskiej spółki informatycznej. Firmy te na co dzień współpracują z Comarch przy wdrożeniach systemów z rodziny ERP, czyli rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem. W tym roku konferencja odbyła się w Łodzi.

„Oskarowe” wdrożenia systemów Comarch ERP

Program „Partnerstwa” to cykl warsztatów i prelekcji, podczas których uczestnicy mają okazje zapoznać się z nowościami w ofercie Comarch, trendami na rynku IT, a także zastosowaniem nowych technologii w systemach informatycznych. Kulminacyjnym punktem programu jest ogłoszenie wyników konkursu „Partner Roku” na najciekawsze wdrożenie systemów Comarch.

Comarch posiada największą sieć partnerską spośród wszystkich producentów IT oferujących systemy ERP dla firm w Polsce. To ponad 1100firm informatycznych, integratorów oraz dystrybutorów.

– Co roku spotykamy się z naszymi partnerami, aby podsumować wyniki sprzedaży, zaprezentować nowości produktowe oraz omówić plany biznesowe na najbliższy rok. To również czas na wymianę wiedzy i doświadczeń a także moment świętowania osiągnięć i sukcesów. A jednym z nich jest bez wątpienia ogłoszenie wyników konkursu „Partner Roku”. W konkursie może wziąć każda firma, która należy do sieci partnerskiej Comarch oraz zrealizowała wdrożenie systemu ERP. O wyborze najciekawszego projektu decyduje jury, w skład którego wchodzą menedżerowie z naszej firmy oraz redaktor naczelny magazynu „Computerworld”. W tym roku dodaliśmy nową kategorię – nagrodę publiczności, której zwycięzca został wyłoniony w interaktywnym głosowaniu przeprowadzonym podczas konferencji – mówi Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes Comarch oraz dyrektor sektora ERP.

And the winner is…

Nagrody przyznano w dziewięciu kategoriach: główne produkty Comarch ERP, najlepsza kampania marketingowa, nagroda specjalna IDG Computerworld oraz nagroda od publiczności. W ramach pierwszej z nich wręczono siedem statuetek. Ale zacznijmy od wyróżnienia za działania marketingowe. Tutaj bezkonkurencyjna okazała się firma OrderSoft, która otrzymała nagrodę za realizację długofalowej kampanii skierowanej do branży meblarskiej. Nagroda specjalna IDG Computerworld z kolei została przyznana firmie Infortes za wdrożenie zrealizowane w Polskich Zakładach Zbożowych w Wałczu. Statuetkę wręczył Tomasz Bitner, redaktor naczelny magazynu Computerworld. Następnie do głosowania przystąpili uczestnicy konferencji „Partnerstwo 2019”, którzy również uznali, że tytuł „Partnera Roku” i nagroda główna należy się Infortes. W ten sposób wrocławska firma informatyczna wyjechała z Łodzi z podwójną koroną.

Oprócz odebrania samych nagród zwycięzcy mieli jeszcze okazję do zaprezentowania kolegom po fachu szczegółów zwycięskich wdrożeń. Pracownicy firmy Prospeo, która wywalczyła statuetkę w kategorii Najlepsze wdrożenie Comarch ERP XL przedstawili projekt zrealizowany w Laboratorium Kosmetycznym FLOSLEK Furmanek sp. j. Zwycięzca wśród wdrożeń systemu Comarch Retail, Graphcom, opisał współpracę z siecią sklepów Puccini. Następnie najciekawsze wdrożenie Comarch ERP Optima, za które zostało uznane wdrożenie w agencji celnej Rusak Business Services, opisali przedstawiciele firmy Supremo. Oni również sięgnęli po „złoto” w kategorii Zaawansowane Wdrożenie Comarch WMS przeprowadzone w spółce Media Rodzina. Tytuł Partnera Roku otrzymały również firmy: SPEIMEX w kategorii Zaawansowane wdrożenie Comarch e-Sklep (case study w Debiut Plus), CDN Partner we Wrocławiu w kategorii Zaawansowane wdrożenie Comarch Mobile (wdrożenie w Best Coffee Systems) oraz ERP SERWIS w kategorii Zaawansowane wdrożenie Comarch DMS za projekt w spółce Euroterminal.

Korzyści z ERP-a

Analizując zgłoszenia konkursowe, jury zwracało głównie uwagę na korzyści biznesowe, jakie przyniosło konkretne wdrożenie systemu ERP w danej firmie. Przyjrzyjmy się zwycięskim projektom.

Firma Prospeo, która otrzymała nagrodę w kategorii Najlepsze wdrożenie Comarch ERP XL pokazała, że ten system informatyczny posiada szerokie zastosowanie i doskonale się sprawdzi w tak wymagającej branży, jaką jest produkcja kosmetyków oraz ich dystrybucja. Dzięki wdrożeniu Comarch ERP XL szereg procesów w firmie zostało uporządkowanych: komunikacja między działami jest szybsza, wyeliminowana została dokumentacja papierowa a proces przeliczania wskaźników analitycznych dla produkcji został ułatwiony. Uzupełnienie wdrożenia o system do zarządzania dokumentacją - Comarch WMS oraz system do planowania pracy na magazynie - Comarch DMS dopełniło obraz kompleksowego rozwiązania.

Przy realizacji wdrożenia dla sieci Puccini firma Graphcom stanęła przed wyzwaniem zbudowania rozwiązania informatycznego, które poprawi komunikację między działami oraz salonami sprzedaży, zapewni ciągłość sprzedaży oraz usprawni operacje magazynowe. Idealnym rozwiązaniem okazał się być system Comarch ERP Altum, który usprawnił obsługę zamówień pochodzących z e-commerce i marketplace’s oraz z zapewnił wsparcie dla rozwoju sprzedaży dzięki integracji ze sklepem internetowym, stając się jednocześnie sercem działań omnichannel w firmie. Z kolei wdrożenie w firmie Rusak Business Services potwierdziło, dlaczego Comarch ERP Optima jest najchętniej wybieranym systemem tej klasy przez polskich przedsiębiorców. Uruchomienie rozwiązania w chmurze dało firmie konkretne korzyści, m.in. minimalizację kosztów związanych z administrowaniem oraz konserwacją serwerów o 65 proc., poprawę bezpieczeństwa danych a także oszczędność czasu pracy w dziale finansowym o 27 procent. Natomiast wśród benefitów, jakie dało wdrożenie systemu Comarch WMS w firmie Media Rodzinne, autor projektu – Supremo – wymienia m.in. uporządkowanie procesów na magazynie, poprawę wydajności i efektywności przyjmowania oraz wydawania dostaw o 21 procent.

„Oskarowe” wdrożenia systemów Comarch ERP

Przed dużym wyzwaniem stała firma Debiut Plus, dystrybutor środków czystości. Klient potrzebował zbudować system do obsługi zamówień i zakupów online. Firma partnerska Speimex zaproponowała rozwiązanie Comarch e-Sklep, które zapewniło sprawną pracę sprzedaży w sieci. Najbardziej wymierną korzyścią pracy na platformie B2B jest skrócenie czasu realizacji zamówień o 20 proc. Następny z nagrodzonych projektów pokazał korzyści z wdrożenia systemu Comarch Mobile Serwis zrealizowanego przez CDN Partner we Wrocławiu w firmie Best Coffee Systems, zajmującej się obsługą lokali gastronomicznych. Działający na terenie Polski (i nie tylko) serwisanci otrzymali nowoczesne narzędzie, które znacznie ułatwiło pracę w terenie. Dzięki pełnej integracji systemu ERP z aplikacją na urządzenia mobilne przepływ informacji w firmie jest sprawniejszy, co pozwala na obsługę prawie 3000 zleceń miesięcznie.

Na rozwiązanie klasy ERP zdecydowała się również spółka Euroterminal, będąca terminalem przeładunkowym w transporcie kolejowym. Firma potrzebowała kompleksowego systemu do zarządzania obiegiem dokumentów w firmie. Wybór padł na Comarch DMS, który został wdrożony przez ERP Serwis. Wśród korzyści z instalacji należy wymienić m.in. uporządkowanie ścieżki przepływu dokumentów, zapewnienie dostęp do informacji o dokumentach na każdym etapie oraz nadzór i weryfikacja budżetu, w przypadku niezgodności lub kwoty przekraczającej wartość 5 tys.

Podczas wręczenia nagród Partner Roku dwa razy na podium stawała firma Infortes, która zrealizowała wdrożenie systemu Comarch ERP XL w Polskich Zakładach Zbożowych w Wałczu. Wartość tego projektu docenili zarówno uczestnicy konferencji „Partnerstwo 2019”, przyznając nagrodę publiczności, jak i Tomasz Bitner, redaktor naczelny magazynu Computerworld.

– Wielkie procesy transformacji cyfrowej zawsze zaczynają się od ERP, ale nigdy się na nim nie kończą. Nagrodę Computerworld za najbardziej kompleksową digitalizację procesów w firmie otrzymuje partner, który nie tylko wdrożył u klienta Comarch ERP XL. Dodatkowo połączył go z własnymi autorskimi modułami niezbędnymi ze względu na wymogi branżowe. Następnie całość: i system ERP, i dodatkowe moduły zestroił z wyspecjalizowanymi aplikacjami sterującymi produkcją. W ten sposób w firmie powstał jednolity, zintegrowany system zarządzania – tak redaktor naczelny Computerworld uzasadniał przyznanie nagrody za kompleksową digitalizację Polskich Zakładów Zbożowych firmie Infortes.

Grona zwycięzców uzupełnia firma OrderSoft, która otrzymała nagrodę w kategorii Najlepsza kampania marketingowa. Partner zrealizował kompleksową komunikację na temat korzyści z wdrożeń systemów ERP dla firm produkcyjnych z branży meblarskiej. W swojej prezentacji właściciel OrderSoft pokazał konkretne rezultaty działań marketingowych, które przełożyły się na pozyskanie nowych klientów oraz nawiązanie relacji biznesowych z potencjalnymi kontrahentami. Wartością dodaną tej akcji z pewnością jest również zaangażowanie pracowników firmy. Już teraz zgłaszają mnóstwo pomysłów na kolejne działania marketingowe, które maja pomóc OrderSoft utrzymać tytuł marketingowego ninja wśród partnerów firmy Comarch.

O konkursie

W rywalizacji o tytuł „Partner Roku” mogła wziąć udział każda firma partnerska Comarch ERP, której przedstawiciele byli obecni na konferencji „Partnerstwo 2019”. Warunkiem uczestnictwa było zgłoszenie minimum jednego materiału prezentującego studium przypadku klienta, u którego przeprowadzone wdrożenie przyniosło wymierne korzyści, pomogło zrealizować cele biznesowe oraz może być inspirujące dla innych partnerów.

KATEGORIA PRODUKTOWA ZWYCIĘZCA KLIENT
Najlepsze wdrożenie Comarch ERP XL Prospeo Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK Furmanek
Najlepsze wdrożenie Comarch Retail Graphcom Puccini
Najlepsze wdrożenie Comarch ERP Optima Supremo Rusak Business Services
Zaawansowane wdrożenie Comarch WMS Supremo Media Rodzina
Zaawansowane wdrożenie Comarch e-Sklep Standard Polish Enterprise SPE IMEX Debiut Plus
Zaawansowane wdrożenie Comarch Mobile CDN Partner we Wrocławiu Best Coffee Systems
Zaawansowane wdrożenie Comarch DMS ERP Serwis Euroterminal
Najskuteczniejsza kampania marketingowa OrderSoft nie dotyczy
Najbardziej kompleksowo zdigitalizowane procesy w firmie - wg IDG Computerworld Infortes Polskie Zakłady Zbożowe w Wałczu
Nagroda publiczności Infortes Polskie Zakłady Zbożowe w Wałczu