Organizacje zasilane strumieniami danych

Uwarunkowania postaw uczestników akcji charytatywnych. Modele charakteryzujące zakupy i sposoby poruszania się klientów po sklepach. Predykcyjne analizy charakterologiczne kredytobiorców. To tylko kilka spośród sposobów wykorzystania i adaptacji wielkich wolumenów danych, o jakich mówili polscy i zagraniczni liderzy innowacyjności, zgromadzeni na konferencji "Data+".

Coraz więcej polskich organizacji podejmuje próby wykorzystania gromadzonych w ich przedsiębiorstwach, dotąd niewykorzystywanych danych. Ponad setka uczestników organizowanej przez Computerworld i Internet Standard konferencji "Data+" miała okazję przekonać się, jak potężną wartość biznesową potrafią wydobyć z firmowych zasobów informacyjnych utalentowani Data Scientists, i jak przełożyć odkrywane przez nich zjawiska w przewagi konkurencyjne.

Marsz po sklepach

Analiza danych na temat zawartości koszyków zakupowych stanowi istotne wsparcie dla sieci handlowych. David Walter z dunnhumby opowiadał o modelach behawioralnych, jakie organizacja ta wytworzyła dla Tesco, opierają się o dane dotyczące przyzwyczajeń zakupowych klientów tej brytyjskiej sieci handlowej. Dla oddania skali projektu warto dodać, że w samej tylko Polsce Tesco operuje informacjami na temat zawartości niemal 241 milionów koszyków kupionych dotąd przez ponad 4 milionów swoich klientów.

Zobacz również:

  • Mroczne sekrety zarządzania danymi

Zwiększanie przewag konkurencyjnych i związane z tym wdrażanie zmian w funkcjonowaniu sklepów wymaga wcześniejszego zrozumienia warunkujących zawartość koszyków z zakupami potrzeb konsumentów i procesów decyzyjnych, wedle których realizują zakupy. Analityka wielkich danych pozwoliła firmie ocenić lojalność klientów, wydzielić specyficzne, związane np. z porami dnia czy bieżącym kontekstem klienta koszyki zakupowe, a także sprawdzić, które z produktów są przez nich traktowane jako komplementarne, które zaś pełnią wobec siebie rolę substytutów.

Walter podkreślał, że w dzisiejszym wielokanałowym świecie analityka wielkich zbiorów danych ma za zadanie ponownie "zbliżyć" ofertę przedsiębiorstw do potrzeb klientów. Modele zakupowe mają się w tym ujęciu umożliwić sklepom "poznać" klientów, oferując to co lubią, bądź na podstawie analiz rozszerzać ofertę o produkty, które mają największe szanse zdobycia ich zainteresowania.

Testowanie na żywych procesach biznesowych

Athanasios Noulas, Data Scientist z Booking.com, największego na świecie serwisu rezerwacji i zakwaterowania online, opowiadał uczestnikom konferencji Data+ o metodach testowania i dopasowywania różnych wersji usługi do potrzeb klientów.

Analitycy Booking.com zaczynają od rozważenia potencjalnych zmian i predykcji potencjalnych skutków biznesowych. Następnie projektują test i sprawdzają, co z ich przewidywań sprawdziło się, a co wymaga pilnej korekty.

Ekipa analityków Booking.com korzysta z testowania A/B - narzędzia monitorującego algorytmy i systemy, a także potencjalne pułapki, mogące ujawnić się podczas prowadzonych analiz statystycznych. Kluczowym elementem testowania A/B jest prowadzenie całej operacji na "żywym organizmie", tj. poprzez uruchamianie różnych wersji danej usługi na raz. Co to w praktyce oznacza na biznesu?

Każda różnica zdań w stosunku do metod i sposobów prowadzenia serwisu, czy też formułowania przekazu do klienta, może zostać zbadana, sprawdzona, i opisana ogromnymi zbiorami twardych danych: liczbami wejść, ilością kliknięć, reakcjami użytkowników. W ramach testowania A/B wielomilionowa rzesza klientów serwisu na bieżąco testuje różne wersje serwisu. Efektem są obiektywne wyniki, z którymi trudno dyskutować z pozycji intuicji managera.

Testowanie "na żywo" umożliwia głębokie profilowanie użytkowników. Test A/B może zostać np. skierowany jedynie do użytkowników z danego kraju, którzy do serwisu wchodzą w określone dni tygodnia.

Badając postawy darczyńców

JustGiving to organizacja umożliwiająca prowadzenie akcji charytatywnych online przy pomocy mechanizmu kierującego je do osób, które w szczególny sposób zainteresowane są tematem czy kwestią, na którą zbierane są fundusze.

Analityka wielkich zbiorów danych zbiorów danych w JustGiving realizowana jest przy pomocy GiftGraph: systemu gromadzącego i zestawiającego dane na temat akcji charytatywnych, potencjalnych i faktycznych darczyńców biorących w nich udział, ich wzajemnych aktywności i relacji, oraz danych pochodzących z serwisów społecznościowych.

Na czym polega innowacyjność tej platformy? GiftGraph wyposażony został w element zestawiający darczyńców z akcjami, które dotyczą interesujących ich spraw i zagadnień. Dzięki wartkim strumieniom danych, ponad 22 mln ludzi używających serwisu, oraz kilkunastu tysiącom zorganizowanych akcji, prawdopodobieństwo zebrania niezbędnych kwot istotnie wzrasta, a czas ich zebrania ulega skróceniu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200