Organizacje definiowane przez cele: architektura korporacyjna w Polsce

Zakład Zarządzania Informatyką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprasza do wzięcia udziału w trzeciej edycji badania poświęconego dojrzałości architektonicznej polskich organizacji. Co zyskają firmy biorące udział w badaniu?

Powstały w wyniku badania raport umożliwi głęboki, kompleksowy wgląd w architekturę korporacyjną polskich firm oraz wskaże stojące przed nią problemy i wyzwania.

W odróżnieniu od dwóch wcześniejszych, opartych o ankiety edycji badania, obecna edycja wzbogacona została o rozbudowane wywiady eksperckie. Ich celem jest wyłonienie liderów wdrażania architektury korporacyjnej z pożytkiem dla innych zainteresowanych organizacji.

Zobacz również:

  • Elastyczność organizacyjna kluczem do sukcesu projektów DevSecOps – wnioski z badania

Warto dodać, że od czasu pierwszej edycji badania w 2009 roku, część ankietowa nie była modyfikowana w stopniu większym niż kosmetyczny. Dzięki temu, wyniki uzyskane w tegorocznej edycji jeszcze lepiej zobrazują trendy kształtujące się w Polsce w odniesieniu do architektury korporacyjnej.

Mając na uwadze wcześniejsze edycje badania, i obserwowane na bieżąco trendy, prowadzący badanie prof. Andrzej Sobczak, stawia tezę: "Polskie organizacje dojrzewają od strony architektonicznej, ale jednocześnie architektura w Polsce nie ma łatwo - istnieje bardzo silna presja na uzyskiwanie krótkoterminowych rezultatów".

Weź udział w badaniu na temat architektury korporacyjnej w Polsce

Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w badaniu wszystkie - poza firmami doradczymi i informatycznymi - przedsiębiorstwa i instytucje, które podjęły trud wdrożenia podejścia architektonicznego (korporacyjnego), i wykorzystują je w ramach swej działalności.

Uczestnicy badania uzyskają:

  • dostęp do opracowanych w formie raportu wyników oraz analizy trendów rozwoju architektury korporacyjnej w Polsce,
  • możliwość wzięcia udziału w oficjalnej prezentacji raportu, która odbędzie się na przełomie I i II kwartału 2015 roku,
  • a także 50% zniżkę na drugą edycję książki "Architektura korporacyjna w Polsce. Aspekty teoretyczne i wybrane zagadnienia praktyczne”, autorstwa prof. Sobczaka.

Badania objęte są tajemnicą statystyczną, zatem prezentowane w finalnym raporcie informacje będą zaprezentowane w ujęciu uniemożliwiającym jednostkową identyfikację respondentów biorących udział w badaniu.

Zainteresowane wzięciem udziału w badaniu organizacje proszone są o kontakt z organizatorem pod adresem [email protected]. Szczegóły znajdują się na stronie www.architekturakorporacyjna.pl.

Wyniki rozpoczynającego się właśnie badania zaprezentowane zostaną w formie raportu na przełomie I i II kwartału 2015 roku.

Computerworld objął patronat medialny nad tym wydarzeniem.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200