Organizacja Użytkowników Teleinformatyki - OUT

W Krakowie odbyło się spotkanie grupy założycielskiej Organizacji Użytkowników Teleinformatyki - OUT, mającej reprezentować interesy grupy użytkowników.

W Krakowie odbyło się spotkanie grupy założycielskiej Organizacji Użytkowników Teleinformatyki - OUT, mającej reprezentować interesy grupy użytkowników.

Przesłanki jakie legły u podstaw pomysłu powstania Organizacji Użytkowników Teleinformatyki OUT to m.in. chęć stworzenia przeciwwagi dla działań producentów zjednoczonych w silne grupy nacisku, większa skuteczność oddziaływania na dostawców produktów teleinformatyki w zakresie uzyskiwania poprawy warunków ofert , promocja infrastruktury informatycznej i lobbing w sferze problemów teleinformatyki, pomoc prasowa, konsulting oraz działania informacyjne dla użytkowników.

Na spotkaniu grupy założycielskiej zaakceptowano wstępne założenia działalności OUT, podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad projektem statutu organizacji oraz wybrano zespół programowo-organizacyjny pracą którego ma koordynować Andrzej Jabłoński z Centrum Promocji Informatyki. W skład zespołu weszli: Bogusław Dziarnowski (Pełnomocnik Ministra Przemysłu i Handlu), Franciszek Florek (Sejmik samorządowy Województwa Katowickiego), Jerzy Goraziński (KBN), Małgorzata Kozłowska (KBN), Janusz Maszkiewicz (ZETO Koszalin), Wiesław Paluszyński (MOŚZNiL) i Romuald Siepsiak. Ustalono , że do 15 czerwca br. nastąpi uzgodnienie projektu statutu OUT, a w drugiej połowie tego miesiąca odbędzie się zebranie założycielskie Organizacji Użytkowników Teleinformatyki.

Osoby zainteresowane działalnością OUT proszone są o kontakt z CPI, Warszawa, tel. 621 76 26, 693 59 49, fax 693 59 49.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200