Orange i Aero2 podpisują umowę o współpracy

Orange i Aero2 będą ze sobą współpracować w zakresie współdzielenia sieci. Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał decyzję, która pozwoli na wprowadzenie porozumienia między tymi dwoma firmami w życie.

Prezes UKE wydał 7 maja decyzję pozwalającą na połączenie sieci polskiego operatora Orange Polska S.A oraz Aero2 Sp. z o.o. Dokument ustala warunki współpracy między tymi dwoma podmiotami. Obecne są w nim zapisy określające sposób późniejszych rozliczeń. Decyzja bierze pod uwagę pozycję rynkową obu podmiotów oraz ich obowiązki wynikające z przepisów prawnych. Treść decyzji pozwala na wymianę ruchu pomiędzy operatorami, a zdaniem Prezesa UKE wydanie tej decyzji przełoży się na relacje detaliczne.

Decyzja UKE dotycząca Orange i Aero2 określa wysokość opłat, jakie będzie musiał uiścić operator Orange w zamian za wykorzystywanie infrastruktury Aero 2. Brana pod uwagę była “Informacja dla operatorów w sprawie zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego do sieci Aero2 sp. z o.o”. Wysokość stawki za kończenie połączeń w obrębie sieci Aero2 określona została wedle wskazać Decyzji SMP Aero2.

Zobacz również:

  • Rośnie liczba dużych centrów danych w Polsce
Orange i Aero2 podpisują umowę o współpracy

Z pełną informacją dotyczącą połączenia sieci Orange Polska S.A i Aero2 Sp. z. o.o. można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Znajdują się tam też linki pozwalające pobrać decyzję w formie dokumentu PDF wraz z załącznikiem. Prezes UKE podkreśla, że w jego ocenie “określone decyzją warunki świadczenia dostępu telekomunikacyjnego, w tym opłaty za dostęp telekomunikacyjny, stwarzają dla Aero2 niedyskryminujące warunki dostępu telekomunikacyjnego”.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200