Oracle znosi ograniczenia w zarządzaniu danymi

Firma Oracle ogłosiła dostępność nowych funkcji Oracle Autonomous Data Warehouse. Ta autonomiczna bazy danych, oparta na uczeniu maszynowym, może działać w wielu chmurach i jest oparta na otwartych standardach udostępniania danych pomiędzy bazami danych.

fot. Pixabay

Firmy wciąż napotykają wiele przeszkód podczas analizowania niepowiązanych ze sobą danych znajdujących się w aplikacjach lokalnych, chmurowych i SaaS. Przede wszystkim muszą mierzyć się z brakiem interoperacyjności w architekturach wielochmurowych i rozproszonych magazynach danych, a także koniecznością używania oddzielnych narzędzi i usług w procesach analitycznych. „Najnowsze innowacje w Oracle Autonomous Data Warehouse ułatwiają klientom zadawanie zapytań dotyczących danych, a także ich udostępnianie i skalowanie — niezależnie od lokalizacji” — powiedział Çetin Özbütün, wiceprezes wykonawczy ds. technologii hurtowni danych i autonomicznych baz danych w firmie Oracle. „Kontynuujemy udostępnianie nowych możliwości oferowanych przez systemy zarządzania danymi w celu zapewnienia wydajności, automatyzacji i integracji wielochmurowej dla wszystkich kluczowych obciążeń”.

„Firma Oracle w swoich rozwiązaniach wielochmurowych wyeliminowała wiele przeszkód, które napotyka wiele organizacji” — powiedział Carl Olofson, wiceprezes ds. badań nad oprogramowaniem do zarządzania danymi w firmie IDC. „Dzięki nowym udoskonaleniom w rozwiązaniu Autonomous Data Warehouse organizacje mogą uzyskać dostęp do danych i udostępniać je w całej organizacji i w wielu chmurach, wyeliminować złożoność integracji danych poprzez narzędzie Autonomous Data Studio”.

Zobacz również:

  • Efekt synergii zmienia zasady pracy z danymi

Nowe funkcjonalności w Oracle Autonomous Data Warehouse to między innymi:

• Otwarta współpraca: w przeciwieństwie do zastrzeżonych modeli udostępniania danych Oracle wdraża standardowy w branży, otwarty protokół Delta Sharing. Dzięki temu podejściu klienci mogą bezpiecznie udostępniać dane, korzystając z dowolnej aplikacji lub usługi, która obsługuje ten protokół.

• Funkcjonalność wielochmurowa: rozwiązanie Oracle Autonomous Data Warehouse zostało stworzone z myślą o obsłudze wielu chmur z bezpiecznym dostępem do magazynów obiektów w rozwiązaniach AWS, Azure i Google Cloud (połączenia SQL z Azure SQL, Azure Synapse, Amazon Redshift, Snowflake, MongoDB, Apache Hive i PostgreSQL), oraz gotowe łączniki do pobierania danych z ponad 100 źródeł danych. Autonomous Data Warehouse umożliwia również dostęp do zapytań kierowanych do tabel Apache Iceberg i integrację z AWS Glue w celu automatycznego pobierania schematów i metadanych.

• Uproszczona integracja i analiza danych: oparte na technice programowania Low-code narzędzie Oracle Autonomous Database Data Studio udostępnia analitykom i badaczom danych intuicyjną, samoobsługową konsolę w chmurze, która umożliwia ładowanie, przekształcanie i analizowanie danych bez konieczności angażowania ekspertów IT. Do rozwiązania Oracle Autonomous Data Warehouse została także włączona wtyczka Google Sheets, uzupełniając już wcześniej dostępną wtyczkę Microsoft Excel.

• Wysokowydajna pamięć masowa w cenie pamięci obiektowej: koszt pamięci masowej Exadata dostępnej w Oracle Autonomous Data Warehouse został obniżony o ponad 75%, co zrównuje go z kosztem pamięci obiektowej, jednocześnie zapewniając nawet 20-krotnie większą wydajność zapytań. Dzięki temu klienci mogą całkowicie zmienić swoje dotychczasowe podejście do architektur hurtowni danych i przechowywać wszystkie posiadane dane w Oracle Autonomous Data Warehouse, a co za tym idzie, zmniejszyć czas potrzebny do uzyskania użytecznych informacji — a wszystko to przy niższych kosztach.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200