Oracle wprowadza Sovereign Cloud Regions dla Unii Europejskiej

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) uruchomi nowe „suwerenne, odizolowane chmury” dla klientów w całej Unii Europejskiej, zaprojektowane pod kątem zgodności z prawem UE

Źródło: mat. pras. Oracle

Jak poinformował Scott Twaddle, Wiceprezes Oracle, szef działu Cloud Infrastructure (OCI), nowe sovereign cloud regions dla klientów w całej Unii Europejskiej. Owe „suwerenne regiony chmurowe” to ściśle odizolowane od wszystkich innych zasobów chmurowych, znajdujące się fizycznie w UE i obsługiwane przez mieszkańców UE. To odpowiedź na unijne regulacje dotyczące ochrony danych, które najkrócej można opisać sformułowaniem „dane mają adres”. Władze krajów Wspólnoty, jak i urzędnicy unijni czy przedstawiciele organizacji pozarządowych od dawna wyrażają obawy o dostateczną ochronę danych obywateli w świecie opanowanym przez big data. Dane ludzi, nawet zanonimizowane, powinny pozostać w kraju pozyskania, a przynajmniej w UE.

Chmura nie działa w modelu „jeden rozmiar dla wszystkich”. Ponieważ firmy i rządy przenoszą do chmury coraz więcej obciążeń o znaczeniu newralgicznym, rośnie też zapotrzebowanie na ochronę wrażliwych danych w chmurach publicznych, które obejmują swoim zasięgiem granice określonych państw i jurysdykcji. Dlatego kraje nakładają coraz więcej wymagań dotyczących danych przechowywanych w swoich granicach, a organizacje oczekują od swoich globalnych dostawców chmury większej przejrzystości i kontroli nad tym, jak i gdzie ich dane są przechowywane, obsługiwane i zabezpieczane.

Zobacz również:

  • Większa wydajność nie oznacza większego TCO
  • Procesory graficzne Nvidia H100 Tensor Core w Oracle Cloud

„Nasi klienci komunikują nam, że chcą korzystać z dobrodziejstw chmury, ale mają też wymagania dotyczące lokalizacji w której znajdują się dane, regulacji które muszą spełniać oraz personelu obsługującego odpowiednią infrastrukturę informatyczną. OCI jest uznanym liderem w budowaniu regionów chmury dla klientów wymagających najwyższego poziomu bezpieczeństwa i przetwarzających obciążenia regulowane lokalnymi przepisami. Prowadzimy regiony rządowe w Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej, a także wdrożyliśmy pierwszy w branży dedykowany region OCI obsługujący klientów, wśród których znajdują się wysoce regulowane firmy i rządy na całym świecie. Aby lepiej obsługiwać naszych klientów w Europie, Oracle wykorzystał te doświadczenia i planuje uruchomienie w roku 2023 nowych sovereign cloud regions dla Unii Europejskiej” – powiedział Scott Twaddle .

Zgodnie z ogólnymi zasadami działania, OCI już teraz nie udostępnia danych użytkowników poza regiony, które nasi klienci wybierają dla swoich obciążeń. Suwerenna chmura OCI rozszerza tę praktykę stanowiąc, że usługi operacyjne i serwisowe będą wykonywane tylko przez mieszkańców i osoby prawne z UE. Suwerenne, izolowane regiony chmury OCI zostały również zaprojektowane pod kątem umożliwienia klientom wykazania zgodności z odpowiednimi przepisami i wytycznymi UE.

Oracle planuje migrację klientów korzystających z aplikacji Oracle Fusion Cloud w ramach istniejącej usługi chmurowej EU Restricted Access do nowych regionów. Klienci ci zyskają dodatkowe usprawnienia operacyjne nowych suwerennych regionów chmury i będą mieli pełny dostęp do usług w chmurze OCI. Przyspieszy to bez wątpienia adaptację rozwiązań chmurowych.

Nowe suwerenne regiony chmurowe będą działać w oparciu o kompleksowy zestaw zasad i praktyk zarządzania, które zwiększają istniejące możliwości OCI w zakresie rezydencji danych, bezpieczeństwa, prywatności i zgodności z przepisami. Zasady te ustanowią ramy suwerenności danych i modeli operacyjnych, w tym sposób przechowywania danych klientów i metody dostępu do nich oraz sposoby obsługi wniosków rządowych o dostęp do danych.

Pierwsze dwa suwerenne regiony chmury dla UE będą zlokalizowane w Niemczech i Hiszpanii, a usługi operacyjne i serwisowe będą wykonywane przez mieszkańców i osoby prawne z UE. Suwerenne regiony chmury będą logicznie i fizycznie oddzielone od istniejących publicznych regionów OCI w UE. Obecnie Oracle prowadzi 6 publicznych regionów OCI zlokalizowanych w Unii Europejskiej, które znajdują się w Amsterdamie, Frankfurcie, Paryżu, Marsylii, Mediolanie i Sztokholmie.

Chmura to te same usługi, ceny i programy

Nowe suwerenne regiony chmury dla UE będą oferować wszystkie z ponad 100 usług OCI dostępnych w już działających regionach chmury publicznej OCI, a także usługi aplikacyjne spełniające kryteria European Union Restricted Access (EURA). Ceny usług OCI będą takie same jak w istniejących regionach OCI, a ceny EURA pozostaną niezmienione, z identycznym poziomem wsparcia i umowami SLA. Do zakupu usług klienci będą mogli wykorzystać Oracle Universal Credits oraz wszystkie zniżki wynikające z udziału w programach Cloud Lift Services i Support Rewards.

Nowe suwerenne regiony chmury staną się częścią rozproszonej chmury OCI. W skali globalnej OCI prowadzi obecnie 39 regionów chmurowych dla klientów komercyjnych i rządowych, a także regiony dedykowane konkretnym najemcom oraz regiony przeznaczone dla agencji i organizacji zajmujących się bezpieczeństwem narodowym.

Źródło: mat. pras. Oracle

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200