Oracle ujawnia swoje plany wobec rozwiązań firmy BEA

Przedstawiciele koncernu ogłosili nową strategię rozwoju oferty produktowej. Zakłada ona stopniową integrację rozwiązań obu firm, w efekcie Oracle zamierza zostać liderem rynku oprogramowania middleware. To pierwsze tego rodzaju zapowiedzi od czasu przejęcia firmy BEA.

Oracle zamierza podzielić produkty firmy BEA na trzy kategorie. W pierwszej z nich znajdą się rozwiązania kluczowe dla realizacji nowej strategii. Zostaną one poddane minimalnym zmianom i zintegrowane z platformą Oracle Fusion Middleware. Jako takie mają być objęte specjalnym i nieograniczonym czasowo wsparciem technicznym. Aplikacje z drugiej kategorii mają być stopniowo modyfikowane i dostosowywane do potrzeb przyjętej strategii. Według planów wsparcie techniczne dla tego oprogramowania zakończy się najwcześniej za 9 lat. Pozostałe, mniej istotne z punktu widzenia planów koncernu, rozwiązania BEA będą rozwijane maksymalnie przez 5 najbliższych lat.

W niektórych przypadkach oprogramowanie BEA wręcz zastąpi własne systemy Oracle. Przykładowo, BEA WebLogic Server stanie się głównym serwerem aplikacyjnym koncernu, a środowisko BEA JRockit ma stać się podstawową aplikacją JVM koncernu Oracle. Niezależnie od tego prace nad rozwojem Oracle Application Server i innymi platformami JVM mają być kontynuowane. Poza tym koncern zamierza stopniowo integrować aplikacje firmy BEA w swoich rozwiązaniach. Plany zakładają także m.in. zintegrowanie szyny informacyjnej Oracle ESB z analogicznym rozwiązaniem po stronie BEA (Aqualogic Service Bus) oraz oprogramowania BEA Weblogic Portal w ramach platformy Oracle WebCenter. Repozytorium BEA Aqualogic Enterprise Repository ma stać się podstawowym rozwiązaniem Oracle. Z kolei oprogramowanie BEA zostanie rozszerzone m.in. o technologie Oracle SOA. Planowane jest również stworzenie jednego, spójnego środowiska programistycznego oraz wspólnego modelu metadanych. Stworzone zostaną również m.in. mechanizmy ułatwiające wymianę informacji pomiędzy aplikacjami Oracle i BEA.

Zobacz również:

  • Szpital w Radomiu wybrał Oracle Cloud
  • Ambitne plany Orange Polska

TOP 200