Oracle stawia na aplikacje biznesowe

Oracle zapowiedziała nową wersje aplikacji CRM zaprojektowanej w sposób umożliwiający łatwiejszą i ściślejszą współprace elementów zaangażowanych w cykl sprzedaży w przedsiębiorstwie.

Wśród nowych elementów modułów CRM, należących do e-Business Suite 11i.10, jest oprogramowanie analityczne o nazwie Audience Workbench. Z pomocą tego narzędzia pracownicy marketingu mogą kwerendować repozytoria informacji o klientach w celu wyszukiwania ich preferencji zakupowych i projektowania związanych z tym kampanii marketingowych.

Nowością w tym zastawie jest także Oracle Sales Coach, który prowadzi przedstawicieli handlowych przez zatwierdzane etapy umów handlowych, zapewniając dodatkowe materiały i automatycznie przechwytując dane dla przyszłych dokumentów sprzedaży.

Zobacz również:

W aplikacji wyceny firma zagnieździła oprogramowanie 'kompensacji motywacyjnej' pozwalające - w ramach procesów wyceny sprzedaży - obserwować, jak poszczególne produkty i dyskonta wpływają na projektowaną wielkość kompensacji.

Nowe oprogramowanie CRM Oracle pojawia się w chwili, gdy przemysł CRM zaczyna odzyskiwać utracone tempo rozwoju. Według prognoz Partnera, po trzech latach spadku obrotów ze sprzedaży licencji, rynek CRM ma wzrosnąć w tym roku o 3,5 proc., do 2,4 miliarda USD.

Według IDC udział Oracle w obrotach na światowym rynku aplikacji CRM wynosi 4,4 proc. Firmę wyprzedza Siebel (11,9 proc.) i SAP (6,7 proc.). Jednak Oracle przebyła długą drogę zmniejszania luki technologicznej do przodujących konkurentów.


TOP 200