Oracle pracuje nad nową strategią licencyjną

Oracle był przez ostatnie lata ostro krytykowany za to, że prowadzi restrykcyjną politykę w kwestii licencji na oferowane przez niego oprogramowanie oraz prowadzenia audytów. Ostatnio pojawiły się informacje mogące świadczyć o tym, że firma wzięła sobie do serca krytykę i zamierza zmienić tę sytuację.

Mówi się, że Oracle opracowuje strategię, w ramach której firmy będą mogły korzystać z nowych planów licencyjnych, które pozwolą im korzystając z wybranych produktów tej korporacji przez nieograniczony czas na bardzo korzystnych warunkach finansowych. Chodzi tu głównie o zryczałtowane opłaty naliczane zgodnie z planem “flat rate”, jakie Oracle będzie pobierać za swoje produkty.

Oracle pobiera obecnie opłaty za większość swoich produktów, ustalając ich cenę zgodnie z firmową strategią Unlimited License Agreement. Przewiduje ona, że użytkownik po wykupieniu takiej licencji może używać nabyty produkt przez ograniczony czas, najczęściej przez trzy lub cztery lata. Po upływie tego czasu użytkownik musi odnawiać licencję, co wiąże się oczywiście z dodatkowymi kosztami. Wielu użytkownikom to nie odpowiada. Mówi się, że jednym z takich użytkowników jest np. rząd Wielkiej Brytanii, który zamierza renegocjować warunki, na jakich Oracle licencjonuje sprzedawane mu oprogramowanie.

Zobacz również:

  • TikTok zmienia strategię dotyczącą bezpieczeństwa danych
  • Oracle może przystąpić do przejęcia firmy Cerner

Oracle pracuje ponoć nad nową strategią licencyjną PULA (Perpetual User License Agreement), która ma zmienić tę sytuację, tak aby użytkownicy nie musieli ciągle odnawiać licencji i wykupywać je cyklicznie co kilka kolejnych lat. Po przyjęciu tej strategii firmy odniosą jeszcze jedną korzyść. Będą mogły wtedy wliczać opłaty ponoszone na wykup licencji do kosztów operacyjnych, a nie kapitałowych, tak jak ma to miejsce w przypadku popularnych usług typu SaaS (Software-as-a-Service).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200