Oracle poszerza grono użytkowników mogących korzystać bezpłatnie w tej kluczowej funkcji JMS

Firma zdecydowała się udostępnić bezpłatnie wszystkim bez wyjątku użytkownikom funkcję, która odnajduje i identyfikuje zasoby obsługiwane przez jej chmurową usługę JMS (Java Management Service).

Grafika: Oracle

Wcześniej z funkcji takiej mogli korzystać wyłącznie użytkownicy, którzy wykupili subskrypcję Oracle Java SE (Standard Edition), oraz użytkownicy usługi Oracle Cloud Infrastructure. Java Management Service to natywna usługa świadczona przez środowisko Oracle Cloud Infrastructure (OCI), która monitoruje wdrożenia Java w instancjach działających w chmurowych OCI lub w centrach danych klientów. Usługa ta pozwala użytkownikom wyszukiwać instalacje środowiska wykonawczego Java i identyfikować ich wersje. Bada ona również, które aplikacje używają jakich środowisk wykonawczych Java.

Podstawowe funkcje wykrywania Java Management Service będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich użytkowników, natomiast bardziej zaawansowane funkcje (takie jak możliwość instalowania i usuwania środowisk wykonawczych Java) będą dalej zarezerwowane tylko dla subskrybentów Java SE i klientów OCI. Oracle nie będzie jednak uwzględniać niektórych funkcji Java Management Service, takich jak zdolność do identyfikowania użycia kryptowalut lub korzystania z bibliotek stron trzecich.

Zobacz również:

  • Największe problemy sztucznej inteligencji od OpenAI
  • IBM wprowadza Watsonx do tłumaczenia programów COBOL na kod Java
  • Większa wydajność nie oznacza większego TCO

Użytkownicy usługi są jednak zobligowani do pokrycia kosztów ponoszonych na monitorowanie danych OCI. Ponieważ Java Management Service jest usługą OCI i nie jest częścią środowiska wykonawczego Java, jest aktualizowana dużo częściej niż standardowe usługi chmurowe. Dlatego nowe funkcje pojawiają się w usłudze Java Management Service dużo częściej niż w samej Javie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200